The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kbang: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, chống HIV/AIDS trong nhân dân
28/05/2020 - Lượt xem: 2567
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện thường xuyên được cấp ủy, chính quyền huyện Kbang quan tâm chỉ đạo, nên các văn bản của Đảng, Nhà nước đã đến được với cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống HIV/AIDS của các cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt các văn bản trên. Đồng thời, ban hành Chương trình hành động và chỉ đạo UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện; các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt và xây dựng Chương trình hành động để thực hiện Chỉ thị ở cấp mình. Hằng năm, nhân Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đều ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện.

Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết về dịch bệnh HIV/AIDS. Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã có sự phối hợp tích cực trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế mở 08 lớp tập huấn cho gần 900 người với nội dung triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống HIV/AIDS và hướng dẫn nghiệp vụ phòng, chống HIV/AIDS. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến các xã, thị trấn phối hợp tổ chức tuyên truyền về phòng, chống  HIV/AIDS trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phối hợp với lực lượng Công an triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT ngày 01/8/1998 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên hằng năm; Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT ngày  08/5/2002 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Bộ Công an về việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội... Hội Nông dân đã lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong “Phong trào nông dân thực hiện các chương trình văn hoá - xã hội và an ninh quốc phòng”; Hội Cựu chiến binh và Công an huyện đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Nghị quyết số 01/NQLT giữa hai ngành và Nghị quyết số 09/CP của Chính phủ về phòng, chống tội phạm ma tuý.

Các ngành trong khối Nội chính đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền giáo dục, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng ma tuý, mại dâm, thu hút đông đảo người dân tham gia; thực hiện tốt việc khảo sát đối tượng ma túy, mại dâm và có biện pháp quản lý, giáo dục cảm hóa để họ hoàn lương; khảo sát, kiểm tra các quán cà phê, karaoke, nhà nghỉ. Ngành giáo dục - đào tạo đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý xâm nhập vào trường học. Hầu hết các trường học đều xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường - Hội cha mẹ học sinh - chính quyền địa phương để tổ chức ký kết cam kết phòng, chống HIV/AIDS, tội phạm và ma tuý cho học sinh THCS và THPT trên địa bàn huyện.

Công tác giáo dục nâng cao nhận thức phòng, chống HIV/AIDS trong nhân dân được quan tâm chỉ đạo. Từ năm 2005 đến nay, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm từ huyện đến các xã, thị trấn thường xuyên chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS bằng nhiều hình thức; các hình thức truyền thông trực tiếp thông qua đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS và tuyên truyền viên đồng đẳng cho các nhóm có hành vi nguy cơ cao được duy trì và triển khai thực hiện thường xuyên. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, đã từng bước chống kỳ thị phân biệt đối xử, làm thay đổi hành vi, nhận thức của mọi người về căn bệnh HIV/AIDS. Ngành y tế đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ chuyên trách HIV/AIDS ở huyện và các xã, thị trấn trong việc tổ chức triển khai công tác truyền thông; đặc biệt là các nhóm có hành vi nguy cơ cao để làm công tác tư vấn, tuyên truyền, cung cấp thông tin tài liệu về phòng, chống HIV/AIDS.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông cũng được chú ý triển khai thường xuyên trong nhà trường. Các thầy, cô giáo, học sinh là lực lượng đông đảo nhất, tham gia tích cực các cuộc thi tìm hiểu về ma tuý, mại dâm và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS do tỉnh, huyện, ngành và nhà trường tổ chức; ở hầu hết các cấp học đều tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục. Nói chuyện dưới cờ, ngoại khóa, tham gia diễu hành, mời các bác sỹ chuyên trách về nói chuyện chuyên đề, tư vấn kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS và sự nguy hại của tệ nạn ma tuý; lồng ghép chương trình phòng, chống HIV/AIDS trong nội dung giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên để trang bị kiến thức cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Các đội thông tin tuyên truyền từ huyện đến cơ sở đã dàn dựng được 90 chương trình tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Bên cạnh đó, công tác truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cũng được lồng ghép thường xuyên vào các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ. Việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã từng bước tạo ra lối sống tốt đẹp cho cá nhân, gia đình; làm cho quan hệ họ hàng, láng giềng, giữa người với người gắn bó tốt hơn; phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chăm sóc, giúp đỡ và tạo điều kiện để những người nhiễm bệnh và gia đình họ thấy rõ trách nhiệm, tự giác tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tác hại của ma tuý, mại dâm trong việc lây truyền HIV/AIDS và cách phòng, tránh. Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” được triển khai có kết quả; tháng hành động quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần nâng cao nhận thức và tạo ra phong trào rộng lớn phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng. Cán bộ chuyên trách và cộng tác viên đã thường xuyên tiếp cận các nhà nghỉ, quán karaoke và các dịch vụ hành nghề tiềm ẩn khả năng làm lây nhiễm HIV để tư vấn, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức hội nghị quán triệt pháp luật liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS đối với các chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, quán karaoke, qua đó ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước, không vi phạm về ma tuý, mại dâm.

Nhìn chung, công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS được thực hiện có hiệu quả, với các hình thức đa dạng, thiết thực; nhiều phong trào triển khai có hiệu quả, như phong trào ‘Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”. Bên cạnh các hoạt động truyền thông gián tiếp, huyện đã đẩy mạnh và duy trì các hình thức truyền thông trực tiếp thông qua đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS ở xã, thị trấn và tuyên truyền viên cho các nhóm có hành vi nguy cơ cao. Các cuộc thi, hội thi cộng tác viên, tuyên truyền viên được quan tâm tổ chức; hội nghị biểu dương cán bộ, cộng tác viên cơ sở tiêu biểu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS đã góp phần động viên đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS của huyện.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG