The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ia Grai: Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đối với kinh tế tập thể
25/11/2021 - Lượt xem: 967
Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Ia Grai luôn được quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

Huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các hợp tác xã hoạt động theo đúng mô hình hợp tác xã kiểu mới, từng bước thay đổi bộ mặt chung của các hợp tác xã trên địa bàn huyện, hợp tác xã cũ đã được chuyển đổi; Hợp tác xã phát triển đa dạng hơn cả về ngành nghề, sản phẩm của hợp tác xã cũng dần dần có mặt trên thị trường trong nước và các khu vực lân cận. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan đầu mối, giám sát việc thực hiện pháp luật đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trong đó giám sát các cơ quan, đơn vị, hợp tác xã tăng cường thực hiện Luật hợp tác xã 2012 và có những bước phát triển tích cực. Các hợp tác xã hoạt động và chấp hành theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đúng Luật hợp tác xã 2012, và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hợp tác xã.

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn. Một phần các hợp tác xã chưa chủ động nỗ lực vươn lên bằng chính nội lực của mình còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, một số hợp tác xã hoạt động không hiệu quả chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong trong giai đoạn mới, hoạt động còn yếu, trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành chưa đáp ứng với điều kiện hiện tại, một số hợp tác xã từ khi thành lập đến nay hoạt động doanh thu ít, quy mô còn nhỏ, đa phần tự sản xuất thủ công truyền thống, hiệu quả mang lại không cao dẫn đến vai trò của hợp tác xã đối với nông nghiệp còn mờ nhạt, chưa tạo được động lực lớn để các thành viên tham gia, thúc đẩy hợp tác xã phát triển.

Nuôi cá lồng trên sông sê san của xã viên Hợp tác xã thuộc xã Ia O, huyện Ia Grai

Cùng với đó, thực hiện hướng dẫn các thủ tục, điều kiện thành lập hợp tác xã, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể được triển khai trên tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện. Huyện đã triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT, ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, phối hợp với Bưu điện huyện cập nhật và công khai những nội dung và biểu mẫu kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT, ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào Bộ thủ tục hành chính theo quy định. Đồng thời công khai nội dung Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT, ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên trang thông tin điên tử của huyện để người dân được biết. Từ năm 2019, huyện đã rà soát dữ liệu đăng ký hợp tác xã để chuyển đổi dữ liệu vào hệ thống thông tin quốc gia. Đến nay đã thực hiện cấp đăng ký kinh doanh hợp tác xã thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cho Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển hợp tác xã cho từng năm của giai đoạn; hướng dẫn cho các hợp tác xã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và xây dựng phương án cho năm tới. Những năm qua trên địa bàn huyện chưa có hợp tác xã vi phạm Luật hợp tác xã, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo thành viên, tập thể hợp tác xã. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa được triển khai thường xuyên. Hàng năm thực hiện tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Nhìn chung, những năm qua, khu vực kinh tế tập thể vẫn duy trì và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác có hiệu quả các nguồn lực sẵn có trên địa bàn về đất đai, nguyên liệu, vốn, lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho các xã viên, tổ viên và người lao động; góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, có đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế địa phương. Năng lực quản lý của lãnh đạo hợp tác xã đã từng bước được nâng lên; nhận thức đúng hơn về trách nhiệm và quyền lợi của hợp tác xã, tổ chức bộ máy gọn, hiệu quả hơn, phương án sản xuất kinh doanh từng bước được đổi mới,  hợp tác xã đã chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Hoài An

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG