The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
12/07/2020 - Lượt xem: 2034
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, 6 tháng đầu năm 2020, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Phần lớn các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; hoạt động của Hội Nông dân luôn bám sát nghị quyết và định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sinh động phù hợp với nông dân, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của nông dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội. Đặc biệt, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân triển khai phòng, chống dịch Covid-19 với những hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nhờ đó, đã vận động hoãn tổ chức 57 đám cưới và hoãn 02 lễ bỏ mả của nông dân đồng bào dân tộc thiểu số; vận động quyên góp, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền trên 430.000.000. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên có nhiều chuyển biến tích cực, trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp hội kết nạp mới trên 3.285 hội viên, đạt 52,14% chỉ tiêu Trung ương Hội giao, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 179.355 hội viên; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Hội và chất lượng hoạt động của các cấp Hội từng bước được nâng lên.

Các phong trào thi đua của nông dân, nhất là Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới chuyển biến về chất và có sức lan tỏa nhanh. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đổi mới về phương thức và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp đã tổ chức cho đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, kết quả đã có 95.775 hộ đăng ký mới; tổ chức cho 115.627 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt 100% chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Thông qua phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Chuỗi liên kết cà phê sạch tại xã Hòa Phú, huyện Chư Păh; Mô hình trồng Thanh long ruột đỏ và rau thủy canh ở xã Kim Tân, huyện Ia Pa; Mô hình Trồng dâu nuôi tằm với 10 thành viên tại xã Sơ Pai, huyện Kbang….

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, các ngành chức năng hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất, kinh doanh với tiêu thụ sản phẩm đã đạt được những kết quả tích cực, như: Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm, Mô hình ”nông hội”. Đến cuối năm 2019, đã công nhận 42 sản phẩm OCOP (trong đó có 8 sản phẩm 4 sao của 6 chủ thể và 34 sản phẩm 3 sao của 27 chủ thể); năm 2020, các cấp Hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động hộ hội viên nông dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đăng ký sản phẩm OCOP. Đối với Mô hình nông hội, các cấp hội đã phối hợp thành lập mới được 6 nông hội (Nông hội mía Ia Kênh, thành phố Pleiku; Nông hội sắn xã Ia Mlah, huyện Krông Pa; Nông hội Dê xã Glar, huyện Đak Đoa; Nông hội rau làng Wâu, xã Chư Ă, thành phố Pleiku; Nông hội Thuận tâm thị trấn Phú Thiện; Nông hội rau quả an toàn Chư A Thai, huyện Phú Thiện), nâng tổng số Nông hội toàn tỉnh lên 39 Nông hội ,với 1.376 thành viên, trong đó có 1.155 thành viên là hội viên nông dân.

 Từ các phong trào, hoạt động của Hội, đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới, các mô hình sáng tạo phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại có hiệu quả, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Bình quân hằng năm có 62.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; số hộ khá, giàu tăng; hộ nghèo giảm nhanh. Thông qua việc tổ chức thực hiện các phong trào đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khơi dậy các tiềm năng, nội lực trong nông dân, huy động các nguồn lực vào phát triển nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai xây dựng mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp vẫn còn ít; một số nơi sinh hoạt chi hội, tổ hội chưa đều. Các hình thức kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, tổ hợp tác trong trồng trọt, chăn nuôi phát triển chưa nhiều, hoạt động dịch vụ, hỗ trợ ở một số nơi hiệu quả chưa cao. Điều đó đòi hỏi cần có những giải pháp hữu hiệu trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm của Hội Nông dân tỉnh, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG