The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 của ngành Nội chính Đảng
05/01/2023 - Lượt xem: 55
Sáng 04/01, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng. Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Quảng cảnh Hội nghị. Ảnh: Đăng Vũ

Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, chủ trì Hội nghị có đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan khối Nội chính tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2022, ngành Nội chính Đảng đã nỗ lực, cố gắng, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nổi bật là đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, quan trọng, chuyên môn sâu, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đúng tiến độ, chất lượng tốt. Tham mưu Bộ Chính trị tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, tạo bước tiến mới về nhận thức, lý luận, sự tin tưởng, phấn khởi, quyết tâm cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng hơn 100 báo cáo, đề xuất gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghiên cứu 14 đề tài, đề án khoa học cấp ban Đảng; ở địa phương, ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu cấp ủy ban hành hơn 1.900 văn bản để cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chủ động theo dõi, nắm tình hình phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tỉnh ủy, thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trong năm 2022, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với 63 vụ án, xử lý 45 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo; ban nội chính các địa phương tham mưu, đề xuất đưa 301 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế vào diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, 451 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tham mưu thành lập và triển khai hoạt động của 63 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố, tạo sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cơ sở trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; kết quả bước đầu trong hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Trong năm, ngành Nội chính Đảng đã tích cực, chủ động theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tại các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương; ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành 6.349 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng; chủ trì hoặc phối hợp tham mưu giúp tỉnh ủy, thành ủy tổ chức 415 cuộc kiểm tra, giám sát; trực tiếp tiến hành 376 cuộc kiểm tra, giám sát…

Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng được củng cố, kiện toàn; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quan hệ phối hợp giữa ngành Nội chính Đảng với các ngành, các cấp được tăng cường, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Năm 2022, Ban Nội chính Trung ương đã xây dựng tài liệu, tổ chức thành công 03 hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác với hơn 1.300 cán bộ, công chức tham dự; ban nội chính các địa phương phối hợp tổ chức hơn 1.429 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ cho gần 75.827 lượt người tham dự…

Năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, cũng là năm triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; mặc dù có những thời cơ, thuận lợi cơ bản song ngành Nội chính Đảng sẽ quyết tâm nỗ lực, phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra, với các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu, thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ, đúng đắn, kịp thời các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tập trung tham mưu chỉ đạo rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công… và trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đã kiến nghị, đề xuất. Xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Nâng cao chất lượng tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường biên chế của ban nội chính các địa phương; đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng không ngừng lớn mạnh, thực sự “Trung thành, Liêm chính, Bản lĩnh, Tận tụy, Sáng tạo”, nhạy bén chính trị, thường xuyên học hỏi, nâng cao kiến thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Bảo Ngọc

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG