Unable to connect to the remote server Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị
23/09/2022 - Lượt xem: 255
Sáng 22/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Thông báo số 20-TB/TW về kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

 

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Quang Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt, triển khai Quy định số 80-QĐ/TW, Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị và một số nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Điểm 3, Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị.

Quy định số 80-QĐ/TW được ban hành trên cơ sở kế thừa, bổ sung, sửa đổi Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Chính trị cho phù hợp với thực tiễn trong tình hình mới. Quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung quản lý cán bộ (trong đó, bổ sung một số nội dung mới so với Quy định 105-QĐ/TW, như: Cho thôi giữ chức vụ, tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, cách chức đối với cán bộ); phân cấp quản lý cán bộ, trách nhiệm quản lý và quyết định đối với cán bộ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; trách nhiệm và quyền hạn của: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy trực thuộc Trung ương. Đồng thời, quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ đã thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ hưu; về nguyên tắc, trách nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn; thủ tục bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử. Ngoài ra, quy định cụ thể các nguyên tắc, điều kiện xem xét, thẩm quyền quyết định, quy trình thủ tục về bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ tái cử, điều động và biệt phái cán bộ.

Tại Thông báo kết luận số 20-TB/TW, Bộ Chính trị kết luận một số nội dung quan trọng về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trực thuộc Trung ương căn cứ Thông báo kết luận số 20-TB/TW cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đề xuất, những vấn đề còn vướng mắc của đại biểu tại các điểm cầu và định hướng một số nội dung để triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị trong thời gian đến. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại các văn bản và tình hình thực tiễn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương mới của Đảng đảm bảo đúng thẩm quyền, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hoàng Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG