The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị
31/05/2023 - Lượt xem: 234
Chiều 30/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị; hội nghị được kết nối đến điểm cầu của 31 tỉnh ủy, thành ủy.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đăng Vũ

 

Tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Quang Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh; Phòng Chính trị của các đảng ủy: Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Theo Báo cáo do đồng chí Trần Viết Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại Hội nghị, qua 5 năm thực hiện Quy định 132-QĐ/TW, các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị đã chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa để tổ chức thực hiện Quy định 132-QĐ/TW đạt được những kết quả bước đầu. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm ngày càng đi vào nền nếp, có chất lượng. Công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, toàn diện, hiệu quả, đúng thời gian quy định gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết, kết luận Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tuy nhiên, quá trình triển thực hiện Quy định 132-QĐ/TW vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vướng mắc như: Đối tượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa bao quát đầy đủ; căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, nội dung kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân chưa cập nhật những vấn đề mới, đồng bộ, thống nhất với các văn bản khác của Đảng được ban hành trong thời gian gần đây; tiêu chí đánh giá, tỷ lệ xếp loại chất lượng trong Quy định 132-QĐ/TW và các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan, phương pháp đánh giá, xếp loại có nội dung chưa thống nhất, đồng bộ với các tiêu chí đánh giá trong quy định khác của Đảng; quy trình đánh giá, xếp loại chưa rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ (thẩm định) và cấp có thẩm quyền (khi xem xét, quyết định mức xếp loại)…

Từ thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện Quy định 132-QĐ/TW, dự thảo Quy định mới đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung, tập trung vào các nhóm vấn đề như: Về nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; đối tượng kiểm điểm; nội dung kiểm điểm; trách nhiệm, thẩm quyền; đối tượng đánh giá, xếp loại; tiêu chí đánh giá, xếp loại; phương pháp, quy trình, đánh giá, xếp loại; tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiêu chí xếp loại chất lượng; một số trường hợp cụ thể...

Tại Hội nghị, có 22/31 tỉnh ủy, thành ủy tham gia phát biểu ý kiến; các ý kiến tham gia bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Quy định 132-QĐ/TW và đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Quy định được tiến hành nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng. Đồng thời, tập trung thảo luận, tham gia ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất nhiều vấn đề cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu trong giai đoạn hiện nay…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, qua 5 năm thực hiện, nhiều nội dung của Quy định 132-QĐ/TW vẫn còn phù hợp, có tính chỉ đạo xuyên suốt, giữ vững nguyên tắc của Đảng trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm. Việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định 132-QĐ/TW nhằm cập nhật một cách đồng bộ, đầy đủ các quy định, văn bản của Đảng được ban hành, nhất là trong nhiệm kỳ XII, XIII. Đây cũng là một bước để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần tạo đột phá thực sự trong công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu tại các điểm cầu để tiếp tục nghiên cứu, tham mưu bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy định, trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến trong thời gian đến.

Hoàng Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG