Unable to connect to the remote server Hội nghị trực tuyến góp ý Đề án Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm công tác cán bộ và quản lý cán bộ
15/09/2023 - Lượt xem: 166
Sáng 15/9/2023, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý Đề án Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị; hội nghị được kết nối đến điểm cầu của 32 tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ gồm 04 chương, 09 điều, trong đó quy định cụ thể về đối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong nhận xét, đánh giá, đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ... Về nguyên tắc chung, phải bảo đảm theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ. Công khai, minh bạch, tăng cường kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, đi đôi với khuyến khích, bảo vệ, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở các cấp.

Trên cơ sở nội dung gợi ý thảo luận của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, có 23 ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị; các ý kiến tham gia bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất cao về tầm quan trọng và sự cần thiết phải ban hành Quy định; phân tích, làm rõ nhiều nội dung có liên quan và tham gia góp ý, đề xuất nhiều vấn đề cần bổ sung, sửa đổi tại các chương, điều trong dự thảo Quy định cho phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, nhất là về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu và xác định trách nhiệm, xử lý trách nhiệm... Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu có hướng dẫn cụ thể (sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu góp ý tại Hội nghị. Ảnh: Đăng Vũ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tầm quan trọng và sự cần thiết ban hành Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Xác định đây là nội dung quan trọng, nội dung mới và khó; do đó, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, tham mưu Ban Bí thư, Bộ Chính trị ban hành Quy định để triển khai thực hiện thí điểm tại một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; trên cơ sở đó đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp trước khi áp dụng triển khai trên diện rộng, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy định; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề xuất cần nghiên cứu, bổ sung, quy định cụ thể hơn mối quan hệ giữa trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý thẳng thắn, tâm huyết của đại biểu; nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành Quy định là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, làm rõ trách nhiệm lãnh đạo của cá nhân phụ trách, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu tại Hội nghị để tiếp tục nghiên cứu, tham mưu bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy định, trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến trong thời gian đến. Quy định này khi được góp ý hoàn thiện, ban hành sẽ được thực hiện đồng thời với các quy định khác liên quan đến công tác cán bộ và quản lý cán bộ của Đảng, Nhà nước.

Hoàng Túy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG