The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05
21/08/2019 - Lượt xem: 1632
Sáng 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, và điểm cầu 17 huyện thị tham dự hội nghị.

 

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
 
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 3 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị, góp phần tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Việc tổ chức học tập chuyên đề hàng năm được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực. Việc giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân được tăng cường. Qua thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Công tác biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp uỷ, tổ chức Đảng quan tâm…
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đã đề nghị các đại biểu cùng thảo luận và chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 3 năm qua, bàn các giải pháp thiết thực để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Tại hội nghị, 7 tập thể, cá nhân điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị đã chia sẻ những cách làm mới, sáng tạo, có kết quả cụ thể và đề xuất những giải pháp khả thi để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào thực chất, có chiều sâu và đạt kết quả thiết thực hơn.
 
Điểm cầu Gia Lai tham gia Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: Phan Lài
Điểm cầu Gia Lai tham gia Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: Phan Lài
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua. Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vững mạnh. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ. Công tác tuyên truyền học tập và làm theo gương Bác có nhiều thành tích, kinh nghiệm, bài học quý, tạo nhiều dấu ấn trong xã hội, trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo gương Bác. Kịp thời giới thiệu, lan tỏa những tấm gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan niệm sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác…

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG