The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên
05/12/2016 - Lượt xem: 1463
Sáng ngày 05/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2016 các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đăng Vũ

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy, tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên giáo và đạt được những kết quả tích cực: Công tác tuyên truyền tiếp tục có sự đổi mới về cả nội dung và hình thức; công tác nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội luôn được chú trọng, nâng cao về chất lượng, giúp cấp uỷ, chính quyền có cơ sở chỉ đạo kịp thời, hiệu quả những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả...

Đặc biệt, đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền sâu rộng các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, nhất là kết quả kỳ họp thứ nhất, thứ hai Quốc hội Khóa XIV, Hội nghị Trung ương 3, 4 (khóa XII) và các sự kiện tiêu biểu trong nước, ở địa phương. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được triển khai toàn diện, hiệu quả, qua đó tăng thêm sự đồng thuận xã hội, nâng cao được niềm tin, trách nhiệm trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh Đăng Vũ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy cm ơn sự quan tâm, giúp đ, đnh hưng ca Ban Tuyên giáo Trung ương; sự phối hp ca ban tuyên giáo các tnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên và hy vọng sẽ tiếp tc nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa ca các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả mà ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đạt được trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt chú trọng một số nội dung cơ bản như: Tăng cường công tác quản lý báo chí; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nhất là ở cơ sở; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG