The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
16/04/2020 - Lượt xem: 1636
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 822/UBND-NL, ngày 15/4/2020 về việc đẩy mạnh hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của tỉnh về triển khai thực hiện các mô hình HTX kiểu mới và mô hình Nông hội… Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp đăng ký, tham gia triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP).

Đẩy mạnh việc hỗ trợ hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tham gia liên kết sản xuất gắn và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh với doanh nghiệp và nông dân theo chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, các HTX nông nghiệp được hỗ trợ thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các HTX nông nghiệp (theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh) tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch thí điểm, đảm bảo đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp tham gia thí điểm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cần đẩy mạnh việc hỗ trợ các HTX nông nghiệp đăng ký, tham gia triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các HTX xây dựng dự án (kế hoạch) liên kết sản xuất gắn và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với doanh nghiệp và nông dân trên các sản phẩm chủ lực của địa phương; hình thành các mô hình HTX liên kết sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ nông sản, ứng dụng công nghệ cao. Hướng dẫn, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các HTX nông nghiệp tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình hoạt động của các HTX nông nghiệp; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ kịp thời nhũng khó khăn, vướng mắc cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền. Chỉ đạo các phòng chuyên môn cấp huyện và ƯBND cấp xã tổ chức hướng dẫn, tư vấn, vận động thành lập mô hình Nông hội gắn với xây dựng nông thôn mới và tăng cường hỗ trợ các mô hình nông hội hoạt động có hiệu quả đê phát triển thành hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG