The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy
05/06/2023 - Lượt xem: 65
Tại Công văn số 1276/UBND-KGVX, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương chưa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 khẩn trương ban hành và tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh năm 2023.

UBND tỉnh yêu cầu việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình gắn với bố trí nguồn lực phù hợp; các mục tiêu, chỉ tiêu phải định lượng được, dễ triển khai, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của các đơn vị, địa phương phải thực chất. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, đôn đốc, nghiêm khắc phê bình những cá nhân, đơn vị chậm trễ, không theo đúng kế hoạch, đồng thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt. Tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số của từng ngành, từng địa phương. Bám sát thực tế, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số ngành, địa phương, nhất là tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Gia Lai yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy ảnh 1

Chiến sĩ Công an huyện Mang Yang hỗ trợ người dân xã Hà Ra làm căn cước công dân. Ảnh: Phương Vi

Thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Các Sở, ban, ngành đẩy mạnh việc xây dựng, triển khai, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu của ngành một cách đồng bộ, thực chất, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh việc hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tập trung triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến đơn vị, địa phương. Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tập trung rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.

Thực hiện nghiêm quy định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, tăng cường khai thác thông tin cư trú từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu người dân cung cấp Giấy xác nhận tình trạng cư trú trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đề nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện quan tâm đến vấn đề này, dành thời gian kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với Công an cấp huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Khẩn trương chỉ đạo Bộ phận một cửa các cấp không yêu cầu xác nhận chứng minh thư nhân dân 9 số trong tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Tại Công văn, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, tích cực triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Theo GLO

https://baogialai.com.vn/gia-lai-yeu-cau-thuc-hien-nghiem-quy-dinh-ve-bo-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-post239139.html

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG