The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Triển khai mục tiêu 100% xã có điểm bưu chính có người phục vụ
02/04/2021 - Lượt xem: 1037
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 362/UBND-KGVX về việc triển khai mục tiêu “100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ" trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan chỉ đạo, hỗ trợ Bưu điện tỉnh thiết lập mới điểm Bưu điện - Văn hóa xã tại 20 xã chưa có phục vụ bưu chính có người phục vụ; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ, đáp ứng tốt nhu cầu triển  khai chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh, nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính công ích của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Giao Sở Tài Nguyên và Môi trường Chủ trì, hỗ trợ Bưu điện tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao đất xây dựng các điểm Bưu điện Văn hóa xã, điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ theo đúng quy định pháp luật. Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị, địa phương thiết lập điểm phục vụ bưu chính (tạm thời) tại các tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã,... trong lúc chờ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xây dựng điểm Bưu điện – Văn hóa xã tại 20 xã chưa có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ trong năm 2021.

Việc triển khai mục tiêu “100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ" trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm hoàn thành chỉ tiêu về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ do Bưu điện tỉnh đang sử dụng, dự kiến đầu tư mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.       

Minh Châu

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG