The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Triển khai kế hoạch Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022 - 2023 và các năm tiêp theo
09/10/2022 - Lượt xem: 138
Nhằm chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch PCCCR mùa khô 2022- 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Triển khai công tác PCCCR với phương châm “Phòng ngừa là chính, chủ động phát hiện và chữa cháy khẩn trương, kịp thời, triệt để ”, nâng cao khả năng phòng cháy, kiểm soát được cháy rừng, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng xảy ra trong mùa khô.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ rừng (BVR) và PCCCR của các cấp từ tỉnh đến huyện, xã, các ban ngành và nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư; nâng cao năng lực chỉ huy về PCCCR của Ban Chỉ huy các cấp. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức quản lý BVR, PCCCR, nhằm quản lý bảo vệ tốt tài nguyên rừng hiện có. Chủ động phát hiện sớm cháy rừng, kịp thời ứng phó, huy động lực lượng triển khai phương án chữa cháy hiệu quả, an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; kiểm tra an toàn về PCCCR thường xuyên, định kỳ đối với các khu rừng dễ cháy và các khu rừng có khả năng cháy; kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn PCCCR.

Triển khai thực hiện các hạng mục, công trình PCCCR đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ngay từ đầu mùa khô; trong suốt mùa khô phải bố trí lực lượng trực PCCCR 24/24h trong ngày; dự báo cháy rừng và báo cáo kịp thời các thông tin về cháy rừng; chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng để tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

Tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ về PCCCR: hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án PCCCR các cấp; giải pháp, biện pháp kỹ thuật PCCCR; xác định các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; tổ chức chỉ huy và xây dựng công trình PCCCR, ... cho lực lượng PCCCR chuyên ngành của lực lượng Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và các lực lượng tham gia công tác PCCCR cấp xã.

Công an tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án diễn tập chữa cháy rừng cấp tỉnh trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh phê duyệt và huy động lực lượng tổ chức thực hiện phương án Diễn tập chữa cháy rừng cấp tỉnh theo kế hoạch hàng năm được phê duyệt. Nhằm giúp chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng các đơn vị liên quan tiếp cận với các tình huống chữa cháy, rèn luyện khả năng tổ chức chỉ huy, phối hợp chữa cháy rừng và kỹ năng sử dụng trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy. Kết hợp tuyên truyền về sự nguy hiểm và thiệt hại khi xảy ra cháy rừng, các biện pháp phòng cháy và biện pháp, kỹ thuật chữa cháy rừng, đảm bảo an toàn trong chữa cháy rừng.

Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ cập kiến thức về PCCCR cho nhân dân ở trong rừng, ven rừng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác BVR, PCCCR; nêu gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác BVR, PCCCR để tuyên truyền, nhân rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng của chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND cấp xã quản lý rừng; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc xử lý thực bì trong canh tác nương rẫy trên địa bàn quản lý; tuần tra, theo dõi phát hiện sớm những điểm cháy; Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối họp giữa lực lượng Kiểm lâm, Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám địa bàn, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tại địa phương đưa tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cho người dân biết.

Minh Thư

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG