The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X
17/05/2023 - Lượt xem: 164
Sáng 16/5, tại Hội trường 2-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và Chương trình số 46-CTr/TU, hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động văn học, nghệ thuật nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng kịp thời của các cấp ủy, chính quyền. Nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật được nâng lên; cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, nghệ thuật và giới văn nghệ sĩ tỉnh Gia Lai đã đón nhận tinh thần Nghị quyết với sự đồng tình và phấn khởi; xác định đây là kim chỉ nam, là cơ hội, là bệ phóng của hoạt động văn học, nghệ thuật; không những định hướng trong việc lãnh đạo, quản lý, tổ chức, sáng tạo, phát triển văn học, nghệ thuật mà còn kích thích sự cống hiến của văn nghệ sĩ.

Các hoạt động phong trào có bước phát triển sâu rộng, thu hút đội ngũ văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ, văn hóa trong các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng tâm huyết với nghề, có lòng yêu nước, tự hào dân tộc, hoạt động có hiệu quả trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được cải thiện. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được đẩy mạnh. Ngày càng có nhiều tổ chức xã hội và cá nhân tham gia bảo vệ và phát huy giá trị văn học, nghệ thuật. Công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước đối với Hội Văn học Nghệ thuật đã có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ hơn. Ý thức pháp luật và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đã có những chuyển biến nhất định.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn thăm hỏi Họa sĩ Lê Hùng và các văn nghệ sĩ tham dự hội nghị.

Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, tài năng văn học, nghệ thuật được quan tâm. Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật được chú trọng thực hiện. Công tác tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật trên báo, đài được duy trì thường xuyên. Công tác bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc được tăng cường; khuyến khích nhân dân sáng tạo, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc, quan tâm đến các hình thức biểu diễn văn nghệ dân gian; phát huy các nghề truyền thống, các lễ hội, phong tục, tập quán của dân tộc...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, văn nghệ sĩ và nhân dân tỉnh nhà đã góp phần vào sự phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh.

Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, ban, ngành quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, ưu tiên hướng đến cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong các trường học, trường cao đẳng, học sinh, sinh viên; tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết cống hiến và sáng tạo. Khuyến khích, động viên văn nghệ sĩ, hội viên tích cực sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm để có nhiều tác phẩm, công trình có giá trị. Phát huy vai trò văn hóa, nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, định hướng phát triển nhân cách, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò là mái nhà chung, tổ chức tập hợp, động viên, giáo dục để mỗi hội viên, văn nghệ sĩ nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tuyệt đối không dao động, không bị lôi kéo bởi các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang tìm mọi cách để chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, văn nghệ.

Các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình văn học, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo, khác biệt của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương. Khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa của địa phương, tham gia vào việc sáng tạo, phổ biến và hưởng thụ các tác phẩm văn học, nghệ thuật có tính thẩm mỹ giáo dục cao và gần gũi với đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.  

Đăng Vũ

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG