The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết cúa Đảng
06/02/2020 - Lượt xem: 3699
Thời gian qua, việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo và có nhiều đổi mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong toàn Đảng bộ tỉnh, như: Học tập, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên... Đặc biệt, là tổ chức tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8, 9, 10, 11 (khóa XII) của Đảng.

 

Điểm mới của việc triển khai học tập các nghị quyết của Đảng là các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt các nghị quyết; cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm yêu cầu viết thu hoạch sau khi học tập, quán triệt nghị quyết; phương pháp tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian triển khai thực hiện đến cơ sở. Hầu hết các hội nghị cán bộ toàn tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ đầu cầu của tỉnh đến 17 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố; từ tháng 10 năm 2019, đã thí điểm việc trực tuyến đến 11 điểm cầu cấp xã (thuộc các huyện: Chư Păh, Chư Pưh và Ia Pa); bình quân mỗi kỳ hội nghị có gần 2.700 đại biểu tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trực tiếp quán triệt, truyền đạt nghị quyết của Đảng. Ảnh: N.Đ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương (khóa XII) một cách chặt chẽ, nghiêm túc, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Nhờ đó, những hạn chế, thiếu sót trong việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng từng bước được khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.

Chỉ đạo ban hành các kế hoạch, chương trình hành động triển khai đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương; trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy đã ban hành 03 nghị quyết (trong đó có 02 nghị quyết chuyên đề), 02 chỉ thị, 90 kế hoạch, 17 chương trình, hơn 700 công văn chỉ đạo, 500 văn bản khác và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị... của Trung ương. Đôn đốc các đảng đoàn, ban cán sự đảng chỉ đạo cụ thể hóa, ban hành các đề án, kế hoạch để tổ chức thực hiện nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nội dung, điều kiện tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo kế hoạch đề ra.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, thường xuyên chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là ở cơ sở.

 

 

Trường Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG