The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn tỉnh
19/07/2021 - Lượt xem: 1637
Thực hiện tốt Phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; phát huy sức mạnh và vai trò chủ thể của nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đây là một trong những nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận được nâng lên; các nội dung, nhiệm vụ công tác dân vận được thực hiện hiệu quả. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị, được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng tình, hưởng ứng, tích cực tham gia; từ thực tiễn, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”; công tác phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở một số nơi chưa đồng bộ. Việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có nơi còn lúng túng, một số mô hình chưa rõ nét, thực chất, thiếu bền vững, hiệu quả còn hạn chế; công tác đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức.

Hội thi Dân vận khéo các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 468-CV/TU, ngày 14 tháng 7 năm 2021. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một nội dung của phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị tỉnh. Tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền các cấp về công tác dân vận. Phát động các phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp, sát với tình hình thực tiễn và gắn với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chủ đề của từng năm. Thực hiện tốt Phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”; “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Phát huy sức mạnh và vai trò chủ thể của nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Duy trì, nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực; chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở những địa bàn khó khăn, đặc thù.  

Để triển khai sâu rộng nội dung này trong các cơ quan nhà nước tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; tích cực triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Cùng với đó, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ quan thuộc ngành dọc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Dân vận khéo” trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có văn bản cụ thể hóa chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, quan tâm xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với tình hình thực tiễn; phát huy vai trò công tác dân vận trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở... góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Phong trào “Dân vận khéo” là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện công tác dân vận của Đảng. Hy vọng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Phong trào “Dân vận khéo” sẽ trở thành phong trào thiết thực, ý nghĩa và tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội và đời sống nhân dân.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG