Unable to connect to the remote server Gia Lai: Tiếp tục áp dụng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi như năm 2021
13/11/2023 - Lượt xem: 102
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai tiếp tục áp dụng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi của năm 2021 cho năm 2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu tiếp tục áp dụng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi của năm 2021 cho năm 2023. Ảnh: Trần Đức

Ngày 10-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 3125/QĐ-UBND về tạm thời tiếp tục áp dụng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi theo Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20-12-2021 của UBND tỉnh cho năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai theo đúng quy định ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Trước đó, ngày 20-10, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 291/NQ-HĐND về tạm thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh về thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Gia Lai cho năm 2023.

Theo GLO

https://baogialai.com.vn/gia-lai-tiep-tuc-ap-dung-gia-san-pham-dich-vu-cong-ich-thuy-loi-nhu-nam-2021-post255412.html

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG