02/01/2023 - Lượt xem: 30
Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.  

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) dạy trẻ rửa tay đúng cách để phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Mộc Trà

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) dạy trẻ rửa tay đúng cách để phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh và chính quyền địa phương về việc huy động hiệu quả các nguồn lực của xã hội đầu tư cho giáo dục và đào tạo phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 31-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bảo đảm phù hợp với thực tiễn địa phương; có các biện pháp, phương án cụ thể giải quyết vấn đề trường, lớp tại từng địa bàn, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, học sinh tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; bảo đảm trẻ em mầm non, học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày…

Đẩy mạnh xã hội hóa các lớp nhà trẻ, mầm non ở những địa bàn phường, xã, thị trấn vùng thuận lợi, có khả năng xã hội hóa cao; thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc thành lập trường mầm non, phổ thông ngoài công lập ở những nơi có điều kiện; bố trí đủ giáo viên dạy 2 buổi/ngày; chuyển biên chế giáo viên dôi dư từ các cơ sở đào tạo được sáp nhập, giải thể về các trường phổ thông còn thiếu. Đánh giá hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục cộng đồng theo quy định.

Cô và trò Trường tiểu học Nay Der (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) trong 1 giờ học. Anh: Trần Đức

Cô và trò Trường tiểu học Nay Der (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) trong một tiết học. Anh: Trần Đức

Đồng thời, xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển dụng số biên chế được giao nhưng chưa tuyển dụng và số biên chế được giao bổ sung theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18-7-2022 của Ban Chấp hành Trung ương. Thực hiện linh hoạt, bố trí, sắp xếp đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, trong trường hợp chưa thể bố trí đủ giáo viên theo định mức cần có các giải pháp hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3-7-2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, phù hợp với đặc điểm từng cơ sở giáo dục, từng địa phương.

Bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, sách giáo khoa, thư viện và thiết bị dạy học phù hợp với điều kiện của địa phương; bảo đảm mức chi tối thiểu 20% ngân sách địa phương cho giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng tại địa phương chủ động phòng-chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; tổ chức hiệu quả việc tiêm vắc xin phòng Covid-19...

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19-NQ/TW về sắp xếp, tổ chức lại trường, lớp của ngành Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp gắn với việc thực hiện Công điện 209/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1891/UBND-KGVX ngày 22/8/2022; xây dựng lộ trình tự chủ đối với từng bậc học của các trường ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội thuận lợi theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 của Chính phủ.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phân bổ giáo viên, bố trí sĩ số học sinh, lớp học đảm bảo quy định. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả văn bản số 1975/UBND-KGVX ngày 1-9-2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số học sinh ở các cấp học; huy động trẻ em đúng độ tuổi ra lớp mẫu giáo nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Duy trì, nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên tổng hợp các hoạt động, kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,320.0023,660.00
THB672.55698.69
SGD17,400.2217,968.37
SEK2,220.792,316.36
SAR6,236.696,489.62
RUB291.81323.21
NOK2,203.352,298.17
MYR5,278.885,397.00
KWD76,471.2879,572.50
KRW17.3719.05
JPY175.94184.47
INR284.97296.53
HKD2,945.703,041.88
GBP28,418.9029,346.83
EUR24,999.7526,146.69
DKK3,346.203,476.27
CNY3,375.213,485.94
CHF25,221.5926,045.13
CAD16,909.0717,461.19
AUD15,426.6115,930.32
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG