The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em
12/09/2022 - Lượt xem: 973
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu triển khai hiệu quả các hoạt động của Dự án 8 về "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành Công văn số 2042/UBND-KGVX về triển khai các nhiệm vụ Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Ayun Pa truyền thông về bình đẳng giới, phòng-chống bạo lực gia đình cho hội viên phụ nữ xã Ia Rtô. Ảnh: Vũ Chi

Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Ayun Pa truyền thông về bình đẳng giới, phòng-chống bạo lực gia đình cho hội viên phụ nữ xã Ia Rtô. Ảnh: Vũ Chi

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, bố trí nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để cùng phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ triển khai các hoạt động can thiệp của Dự án 8 về "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (từ năm 2021 đến 2025); hỗ trợ toàn diện tại xã điểm, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành của tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành liên quan đến các nội dung thuộc Dự án 8; tăng cường giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương. Đồng thời, các sở, ngành phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán ngân sách hàng năm gắn với chức năng nhiệm vụ của từng ngành để triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp triển khai thực hiện các nội dung của Dự án 8 đạt chất lượng, hiệu quả.

Theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Dự án 8 tập trung triển khai 4 nội dung chính như: Tuyên truyền, vận động làm thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vân đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của cộng đồng; giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thục hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Theo GLO

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG