The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
03/01/2022 - Lượt xem: 1371
Theo đánh giá của Tỉnh ủy, năm 2021 trong bối cảnh, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng chống dịch tuyến đầu, sự nỗ lực, chung sức, đồng thuận của người dân, cộng đồng doanh nghiệp đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng, tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh (theo giá so sánh 2010) đạt 9,03%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước đạt 31.987 tỷ đồng, đạt 100,33% kế hoạch, tăng 5,97% so với cùng kỳ; trong đó: Nông nghiệp tăng 5,81%, lâm nghiệp tăng 11,63%, thủy sản tăng 17,51% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 557.685 ha, bằng 101,32% kế hoạch, tăng 1,29% so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm chỉ đạo.

Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng, chống cháy rừng; công tác trồng rừng năm 2021 đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cao nguyên Kon Hà Nừng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Dự kiến đến cuối năm 2021 có 13 xã đạt chuẩn và 86 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới lên 181 thôn, làng. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 24.800 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 10,13% so với cùng kỳ. Khu Công nghiệp Trà Đa, Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tiếp tục thu hút các dự án đầu tư và hoạt động ổn định.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 76.581 tỷ đồng, bằng 91,17% Nghị quyết, tăng 5,97% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 610 triệu USD, bằng 100% Nghị quyết, tăng 5,17% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 870 triệu USD, tăng 9,15 lần so với Nghị quyết, tăng 9,66 lần so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 70.000 tỷ đồng, bằng 100% Nghị quyết, tăng 2,42 lần so với cùng kỳ. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án vốn ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.592 tỷ đồng, bằng 150,4% Nghị quyết.

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nhiều dự án trên địa bàn vẫn được triển khai theo kế hoạch

Cùng với kinh tế, văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Các chỉ tiêu giáo dục đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Ngành giáo dục tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và năm học 2021 - 2022 gắn với các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19; các hình thức dạy và học được tổ chức linh hoạt theo yêu cầu và cấp độ phòng, chống dịch Covid-19. Cơ sở trường, lớp, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được nâng cấp, mở rộng, công tác giáo dục dân tộc từng bước được nâng lên cả về quy mô và chất lượng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 97,98%, tăng 0,45% so với kỳ thi năm 2020. Công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông thực hiện có hiệu quả. Các chỉ tiêu về y tế đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Mạng lưới và nguồn lực y tế không ngừng được củng cố và phát triển. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành y tế được chú trọng. Các đơn vị y tế vừa triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu, điều trị; kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng, triển khai đồng bộ, hiệu quả. Một số chỉ tiêu về lao động, giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng. Triển khai trợ cấp kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định.

Năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh năm 2022 đạt 8,65%. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu, khơi dậy nội lực trong tỉnh. Chú trọng phát triển lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch. Mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng. Hỗ trợ các thành phần kinh tế chủ động ứng phó linh hoạt với tình hình thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, các dự án trọng điểm; phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh và bền vững.

Thực hiện hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Phát triển giáo dục và đào tạo gắn với sắp xếp lại mạng lưới trường lớp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cách mạng. Khai thác, bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hóa tiêu biểu gắn với phát triển du lịch. Quan tâm công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hoài An

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thông báo kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2021
Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG