Unable to connect to the remote server Gia Lai: Thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy
10/05/2018 - Lượt xem: 1772
Ngày 07/5/2018, Ban Thường tụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1014-QĐ/TU về việc thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy.

Tổ công tác hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ công tác được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy.

Thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ Trưởng Tổ công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Giúp việc cho Tổ công tác có Tổ giúp việc do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định. Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan thường trực giúp Tổ công tác theo dõi việc triển khai nhiệm vụ. Tổ công tác xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ công tác và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG