The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tập trung phát triển nguồn nhân lực
06/04/2020 - Lượt xem: 2579
Những năm qua, tỉnh đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, ưu tiên đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, đào tạo kỹ sư công nghệ, kỹ sư tin học, công nhân kỹ thuật... đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Chất lượng nhân lực ngày càng được cải thiện và nâng cao, đặc biệt là tỷ lệ lao động có trình độ đại học và trên đại học; cơ cấu nhân lực có sự chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn trong cơ cấu lao động của nền kinh tế có xu hướng giảm; công tác đào tạo nhân lực đã có những thay đổi theo hướng tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động. Các cơ sở đào tạo và dạy nghề đã cung cấp lao động có tay nghề cho khu vực hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 40% năm 2015 lên 55% vào năm 2020. Đội ngũ nhân lực có trình độ đã và đang ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng lao động. Đến nay nguồn nhân lực có trình độ cao trên địa bàn tỉnh có 1.619 người, trong đó: 01 Phó Giáo sư, Tiến sỹ; 23 Tiến sỹ; 1.227 Thạc sỹ; 28 Chuyên khoa II và 340 Chuyên khoa I.

Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao luôn được hoàn thiện; quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 đã triển khai đạt một số kết quả bước đầu; thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy, ưu tiên đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, đào tạo kỹ sư công nghệ, kỹ sư tin học, công nhân kỹ thuật... đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút ngưới có trình độ cao về công tác tại tỉnh; chính sách đào tạo công chức cấp xã, từ năm 2011 đến nay tỉnh đã đào tạo được 256 thạc sĩ và tương đương, thu hút 255 người có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi về công tác tại tỉnh. Đào tạo đại học, trung cấp cho 2.046 cán bộ chủ chốt cấp xã và quy hoạch cho cấp xã. Đến nay trình độ nhân lực khu vực hành chính, sự nghiệp của tỉnh được nâng lên, trong đó trình độ đại học trở lên chiếm gần 54%.

Nguồn nhân lực ở cơ sở luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo. Ảnh: Nguyễn Văn

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tập trung đầu tư để mở rộng quy mô đào tạo, đồng thời quan tâm tới công tác nâng cao chất lượng đào tạo. Giai đoạn 2017-2019 đã đào tạo 35.405 người và kế hoạch 2020 sẽ đào tạo cho 11.000 người. Trong đó: Hệ cao đẳng: 834 người; Hệ trung cấp: 3219 người; Hệ Sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng: 31.352 người (trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn 8.531người), đã góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% vào năm 2019 (trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm từ 31,6% năm 2017 lên 34,4 cuối năm 2019%).

Thực hiện xã hội hóa hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở đào tạo nghề tư thục như Trung tâm đào tạo & sát hạch lái xe Gia Lai, Trung tâm dạy nghề & Sát hạch lái xe Gia Lai đã phát huy thế mạnh và triển khai đào tạo lái xe có hiệu quả; nhiều doanh nghiệp đã đặt hàng và phối hợp với các Trường Trung cấp, Cao đẳng đào tạo và nâng cao tay nghề cho người lao động. Hiện nay, tỉnh đang triển khai sắp xếp, kiện toàn và nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19-NQ/TW, hầu hết các sở, các huyện đều đã xây dựng xong đề án tổng thể của đơn vị về sắp xếp, tinh gọn tổ chức các cơ quan hành chính và phương án sắp xếp, tinh gọn, nâng cao mức độ tự chủ, thực hiện xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cho lộ trình từ năm 2018 đến 2021 để nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực trong đào tạo.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG