Unable to connect to the remote server Gia Lai tập trung cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
11/04/2020 - Lượt xem: 2727
Trong 03 năm 2017 - 2019, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành cổ phần hóa tại 04 doanh nghiệp; thoái vốn nhà nước tại 01 doanh nghiệp. Có 2 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình Thủy Lợi tiếp tục hoạt động theo mô hình hiện có, do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

Thực hiện sắp xếp, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động 11 công ty lâm nghiệp theo phương án tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các công ty lâm nghiệp sau khi sắp xếp đã được Bộ Tài chính cấp bổ sung vốn điều lệ để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài nhiệm vụ công ích (quản lý bảo vệ rừng tự nhiên) theo kế hoạch 05 năm đã được UBND tỉnh phê duyệt. Toàn tỉnh hiện nay còn 13 doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước Trung ương trên địa bàn, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ, tham gia góp ý đối với đề án sắp sắp và phương án sử dụng đất của từng doanh nghiệp. Về tình hình đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán: Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai: Ngày 11/12/2017, Công ty đã thực hiện cổ phần hóa thành công và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, 100% vốn sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, do không đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng, Công ty đã báo cáo và nộp hồ sơ xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai: Theo Thông báo số 1716/TB-SGDHN ngày 29/12/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Cấp nước Gia Lai tiến hành ngày giao dịch đầu tiên vào ngày 08/01/2018. Hiện nay công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai là công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch tại sàn chứng khoán thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn: Ngày 22/6/2017 công ty nộp Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng bằng văn bản số 4696/UBCK-GSĐC ngày 10/7/2017. Ngày 19/10/2017, Trung tâm lưu ký chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 199/2017/GCNCP-VSD cho cổ phiếu công ty cổ phần Chè Bàu Cạn. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn chưa hoàn tất các thủ tục để đưa cổ phần vào giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM theo quy định. Hiện nay công ty đang bổ sung hồ sơ để đăng ký niêm yết/giao dịch theo quy định của pháp luật.

Thi công tại Nhà máy nước An Khê. Ảnh: N.Đ

Công ty cổ phần Chè Biển Hồ: Ngày 23/10/2018 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 681/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phần. Công ty tiến hành ngày giao dịch đầu tiên vào ngày 30/10/2018. Đến ngày 22/11/2018 Công ty cổ phần Chè Biển Hồ đã hoàn thành việc đăng ký công ty đại chúng. Ngày 30/11/2018 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 7923/UBCK-GSĐC chấp thuận Công ty cổ phần Chè Biển Hồ trở thành công ty đại chúng. Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ đã thực hiện đăng ký giao dịch sàn UPCOM và lưu ký theo quy định. Công ty đã được công nhận là công ty đại chúng. Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai: Ngày 07/9/2018 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 573/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phần. Ngày 14/9/2018 Công ty tiến hành ngày giao dịch đầu tiên. Đến ngày 22/11/2018 Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai đã hoàn thành việc đăng ký công ty đại chúng. Ngày 30/11/2018 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 7933/UBCK-GSĐC chấp thuận Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai trở thành công ty đại chúng. Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai đã thực hiện đăng ký giao dịch sàn UPCOM và lưu ký theo quy định. Công ty đã được công nhận là công ty đại chúng.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước. Hằng năm, thanh tra chuyên ngành xây dựng kế hoạch thanh tra việc quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG