The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tạo mọi điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện
19/02/2020 - Lượt xem: 1625
Những năm qua, việc thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ trên lĩnh vực đời sống xã hội đạt được một số kết quả tích cực.

Quyền bình đẳng, kỹ năng nghề nghiệp của phụ nữ được nâng lên, trình độ dân trí được nâng cao, sức khỏe phụ nữ, trẻ em được quan tâm, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa nhằm tạo mọi điều kiện để phụ nữ được phát triển toàn diện; triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật liên quan tới phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em. Chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội, các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, phù hợp với phụ nữ.  

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện: Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tôc thiểu số, đã có 09 đề nghị đến các ngành chức năng, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ, trẻ em, nhất là các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em gái; 17/17 hội liên hiệp phụ nữ cấp huyện đã ký kết phối hợp với Công an, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022; đồng thời, đề nghị lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới và công tác phụ nữ vào các chương trình, kế hoạch của địa phương. Tổ chức phản biện các dự thảo luật, các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ.

Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng với 222 tổ hòa giải và 1.173 địa chỉ tin cậy tại cơ sở. Tiếp tục duy trì hoạt động của “Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng tránh sự rủi ro của hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp trong phụ nữ, hỗ trợ các hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo, vận động phụ nữ kết hôn có yếu tố nước ngoài thực hiện theo đúng pháp luật tại các xã biên giới.

Ảnh: N.Đ

Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng thực hiện các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc văn minh. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo các cấp, các ngành chức năng tích cực triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng người phụ nữ Gia Lai có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, phẩm chất cho phụ nữ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (viết tắt là Chỉ thị 35-CT/TW); Nghị quyết số 35-NQ/TƯ, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện và phối hợp, tạo điều kiện để hội liên hiệp phụ nữ các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, các cuộc vận động. Các ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ hội phụ nữ các cấp tổ chức các hoạt động chăm lo, xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, trang bị các kiến thức cần thiết cho phụ  nữ, đặc biệt là về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái, tổ chức cuộc sống gia đình, hỗ trợ khám, chữa bệnh...

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được thực hiện thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với các phần việc cụ thể như: Hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, trồng vườn rau và cây ăn trái, xây dựng “Hàng rào xanh” và “Con đường hoa”, nhất là tập trung xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, đã xây dựng được 8.387 nhà vệ sinh, chăm sóc và sử dụng hiệu quả mô hình “Hàng rào xanh” với chiều dài 94,6 km, mô hình “Con đường hoa” với chiều dài 67,7 km, cùng đó là hoạt động có hiệu quả của 178 “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, 27.037 hộ thực hiện mô hình mỗi hộ một vườn rau và cây ăn trái.

Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được triển khai có hiệu quả; công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình phụ nữ ấm no, tiến bộ, hạnh phúc văn minh được các cấp hội chú trọng thực hiện. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, qua đó trao tặng 23 phương tiện sinh kế, 616 suất quà; hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận các quy định mới liên quan đến quyền lợi cũng như trách nhiệm của phụ nữ khi tham gia bảo hiểm xã hội cho 668 cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội các cấp hội, đã giúp 51.821 hộ hội viên phụ nữ, 1.226 tổ tiết kiệm và vay vốn với số tiền là 1.655.178 triệu đồng. Dư nợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 238.288 triệu đồng, 105 tổ tiết kiệm và vay vốn với 2.530 thành viên. Qũy hỗ trợ phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức giải ngân 6.006 triệu đồng, nâng tổng dư nợ là 22.466 triệu đồng với 3.262 thành viên, thông qua 285 tổ tiết kiệm và vay vốn, qua đó góp phần đẩy lùi nạn vay vốn lãi suất cao đối với hội viên phụ nữ nghèo, nhất là phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa...

Huy Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG