The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
24/04/2022 - Lượt xem: 612
Ngày 22-4, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 784/UBND-NC về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI của đơn vị, địa phương mình đảm bảo chất lượng dịch vụ, bảo mật, chính xác, kịp thời; cần rà soát, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương.

Người dân đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh Phương Vi

Người dân đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Phương Vi

Sở Thông tin và Truyền thông, cần chủ động theo dõi Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm của Bộ Nội vụ để đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo đạt và vượt tỷ lệ. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI; phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện tốt các quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, văn bản số 5905/UBND-NC ngày 26-12-2016 của UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan. Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn Bưu điện tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với Bưu điện tỉnh trong việc thực hiện các quy định về chất lượng, giá cước và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình cung cấp dịch vụ BCCI.

Ngoài ra, phải phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nhân viên Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC đúng quy định; hướng dẫn nhân viên Bưu điện hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 kết hợp với việc sử dụng dịch vụ BCCI đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân viên Bưu điện sử dụng chức năng thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI trên hệ thống “Một cửa điện tử”.

Các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI, phát các bản tin, chương trình phổ biến kiến thức, kỹ năng và thông tin về Tổng đài phục vụ hành chính công hoặc Tổng đài 1022 tỉnh để phục vụ, hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho tổ chức, cá nhân; xây dựng các bản tin, chương trình bằng tiếng Jrai, Bahnar để phổ biến rộng rãi nội dung này đến người dân vùng dân tộc thiểu số.

Bưu điện tỉnh phải chủ động bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện có liên quan đáp ứng yêu cầu thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Quán triệt đội ngũ nhân viên, giao dịch viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ; hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin về TTHC được công khai bằng phương tiện điện tử; sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã và tại các điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI.

Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI về Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.     

Theo GLO    

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG