The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về công tác thông tin đối ngoại
27/03/2017 - Lượt xem: 7947
Thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020 và Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 10 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại trong toàn Đảng bộ.

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại. Nhờ đó, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Các hoạt động thông tin đối ngoại luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhất là trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng, các thành tựu đổi mới của đất nước, văn hóa, lịch sử truyền thống dân tộc, con người Việt Nam và tỉnh Gia Lai; tăng cường cập nhật thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước, về hoạt động đối ngoại của đất nước và của tỉnh, quan điểm của Đảng, nhà nước ta về các vấn đề quốc tế và khu vực. Cung cấp thông tin quốc tế đến các tầng lớp nhân dân một cách kịp thời và có định hướng. Đấu tranh chống những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực chủ quyền quốc gia, biên giới, lãnh thổ, biển, đảo, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí...

Định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, báo chí và dư luận xã hội để cung cấp thông tin về tình hình trong nước, quốc tế và chủ trương, nhiệm vụ đối ngoại của tỉnh, định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, phóng viên báo, đài địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại hằng năm; định hướng công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thư viện tỉnh tặng 3.228 bản sách cho bà con Việt kiều tại tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia), 2.500 bản sách cho bà con Việt kiều tại Pakse, Champasak (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); biên soạn và phát hành 2 tập với 2.000 bản thư mục toàn văn “Quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia”, “Quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào”. Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San tăng cường hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân các xã biên giới hàng chục lần với gần 30.000 lượt người tham gia...

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các báo, đài thường trú đã thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục và phát hành nhiều bài báo về công tác thông tin đối ngoại. Đặc biệt, đã có nhiều bài báo mang tính lý luận, phản bác lại các thông tin trái chiều về tỉnh và về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong 5 năm qua, Báo Gia Lai đã đăng tải trên 750 tin, bài, ảnh, video clip phản ánh về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, nhất là các sự kiện lãnh đạo tỉnh tiếp đón, làm việc với các đoàn lãnh đạo tỉnh Attapeu - Lào, các tỉnh Đông Bắc – Campuchia; công tác tìm kiếm quy tập và an táng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước; thu hút đầu tư; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán lâm sản trái phép, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên khu vực biên giới. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chuyên mục “Thông tin và Truyền thông”, bình quân mỗi năm thực hiện hơn 100 tin, bài, phóng sự, phỏng vấn tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân giữa cơ quan chức năng, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang tỉnh với các cơ quan chức năng, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang các tỉnh của Campuchia, Lào; tập trung tuyên truyền sâu rộng về thực hiện bản ghi nhớ chung giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Rattanakiri -Vương quốc Campuchia đến các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy truyền thống, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác ngày càng phát triển giữa nhân dân hai nước. Các đồn biên phòng duy trì thường xuyên các buổi gặp gỡ, giao ban, trao đổi tình hình, tuyên truyền đối ngoại với lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia trên khu vực biên giới; phối hợp biểu diễn giao lưu văn nghệ phục vụ nhân dân kết hợp tuyên truyền tại các xã biên giới; bên cạnh đó, các đồn biên phòng cũng thường xuyên thực hiện, nâng cao chất lượng chuyên mục “Biên phòng toàn dân”; “Quốc phòng toàn dân” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, với mỗi năm 14 số. Trong 5 năm qua đã tổ chức 197 đợt cho 484 lượt nhà báo, phóng viên các báo, đài địa phương và thường trú lên biên giới và đã viết được 286 tin, bài về hoạt động của bộ đội biên phòng liên quan đến công tác đối ngoại.

Nhằm góp phần tạo sự gắn kết trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia và giữa tỉnh Gia Lai với một số tỉnh biên giới của Campuchia nói riêng, hằng năm, tỉnh đều tổ chức các đợt giao lưu nhân ngày Tết cổ truyền của hai quốc gia Việt Nam - Campuchia; ký kết các chương trình phối hợp hoạt động theo ngành, nghề; tổ chức tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước; đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa các địa phương và đồn biên phòng của hai nước; kịp thời giúp đỡ, trợ cấp lương thực, thực phẩm, thuốc cho nhân dân Campuchia dọc biên giới của tỉnh bị ảnh hưởng của thiên tai...  

Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, tuyên truyền đối ngoại của tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Hằng năm, tỉnh đều cử cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại do Trung ương tổ chức. Tại tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông mở lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại; phối hợp các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể, trường học trên địa bàn… Riêng năm 2016, tỉnh mở 4 lớp và ở huyện mở 13 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại về vai trò, vị trí của công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho hoạt động thông tin đối ngoại cũng được chú trọng đầu tư. Trong 5 năm qua, tỉnh đã chú trọng đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục, các điểm du lịch, điểm vui chơi giải trí trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí của người dân địa phương và thu hút du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Quảng trường Đại Đoàn Kết đã thu hút đông đảo lượt người đến tham quan.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cung cấp thông tin, nhất là các thông tin được dư luận quan tâm chưa đảm bảo. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại chưa được tổ chức thường xuyên. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại đều là kiêm nhiệm nên còn hạn chế về số lượng và chuyên môn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ. Do đó, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thông tin đối ngoại.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG