The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Quan tâm lãnh đạo đối với công tác gia đình
19/02/2019 - Lượt xem: 1567
Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã quan tâm, chú trọng đến công tác gia đình, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về vấn đề xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc biệt, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác gia đình đến năm 2020, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí công tác gia đình. Các cấp ủy đã lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về xây dựng gia đình được tăng cường.

Công tác chăm lo phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm đúng mức. Nhiều chương trình, dự án đã đầu tư, hỗ trợ cho các đối tượng xã hội gặp khó khăn, như: Xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, nuôi dưỡng người tàn tật, cơ nhỡ, cứu trợ cho nhân dân vùng bị thiên tai, hạn hán... Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề được triển khai đồng bộ, số lao động được giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2018 thực hiện được 49.847 người, năm 2018 là 25.130 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%. Công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai thực hiện tích cực và đạt những kết quả đáng khích lệ. Thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) bằng sự chung tay của toàn xã hội để xây dựng mới và sửa chữa nhà hư hỏng, dột nát đối với các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm, các ngành chức năng đã triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ và tinh thần; giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Đến nay, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm y tế và hưởng chính sách khám chữa bệnh miễn phí theo qui định. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân năm 2013 là 23,5%, giảm xuống còn 19,5% vào năm 2016... Công tác bình đẳng giới đạt nhiều tiến bộ góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực lao động - việc làm, giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe. Hầu hết người cao tuổi đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; các cấp chính quyền, hội đoàn thể quan tâm chăm sóc, phát triển các câu lạc bộ người cao tuổi để sinh hoạt.

Công tác phòng, chống bạo lực gia đình được quan tâm thường xuyên. Tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thi hành luật, các văn bản dưới luật và các quy định của tỉnh về công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Các giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình được phát huy có hiệu quả, điển hình như: Phòng Dịch vụ công tác Xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh... Nhiều địa phương đã tổ chức bố trí nơi tạm lánh, điều trị, sơ cấp cứu và tư vấn cho nhiều nạn nhân bị bạo lực gia đình; tạo điều kiện thuận lợi cho người yếu thế khi có nhu cầu cần tư vấn, cung cấp thông tin chuyên môn nhằm giải quyết sự căng thẳng về các mối quan hệ gia đình, xã hội; trợ giúp đối tượng xã hội những vấn đề khó khăn như: Học tập, học nghề, tìm việc làm hay nghèo đói, thất nghiệp, rối nhiễu tâm lý...  Đến nay, tỉnh đã thành lập 222 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở 222 xã, phường, thị trấn. Có 1.112 “Địa chỉ tin cậy” cộng đồng (391 địa chỉ tập thể và 721 địa chỉ cá nhân); 250 cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình.

Để thực hiện tốt công tác gia đình trong thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 13-CT/TU, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về vị trí gia đình trong xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và tạo điều kiện để gia đình chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, phụ nữ đang nuôi con nhỏ; chủ động kiểm soát và giải quyết các nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình, ly hôn, ly thân, buôn bán phụ nữ, xâm hại tình dục trẻ em, bất bình đẳng giới trong gia đình; chủ động hơn trong việc theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động công tác gia đình; gắn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác gia đình với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG