13/11/2022 - Lượt xem: 43
Thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư khóa XII về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 19 tháng 5 năm 2017 để triển khai thực hiện. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, nhất là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới được nêu trong Chỉ thị 07-CT/TW.

Hiện nay, toàn tỉnh có 17/17 huyện, thị xã, thành phố có cơ sở truyền thanh - truyền hình (trực thuộc trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao) với 719 cụm loa; trong đó, có 697 cụm loa công nghệ FM và 22 cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (tỷ lệ phủ sóng đạt 92%). Trung bình mỗi tháng, các đơn vị đã thực hiện được 760 chương trình phát thanh với 7.660 phút; thực hiện được 81 chương trình truyền hình với 1.060 phút.

Ảnh minh họa.

 

Tính đến tháng 10 năm 2022, toàn tỉnh có 189 đài truyền thanh xã, trong đó có 155 đài truyền thanh công nghệ FM với 1.747 cụm loa, tăng hơn 35% so với năm; 34 đài ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông với 347 cụm loa, tỷ lệ phủ sóng đạt 83%, số lượng chương trình tự sản xuất trung bình/tháng của đài truyền thanh xã là 781 chương trình với tổng thời lượng là 10.000 phút/tháng; 220/220 xã đã có trang thông tin điện tử thành phần; hơn 4.400 báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền miệng được xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động từ tỉnh đến cơ sở, góp phần quan trọng đưa thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 05 báo cáo viên cấp trung ương, 43 báo cáo viên cấp tỉnh, 443 báo cáo viên cấp huyện và tương đương, 3.611 tuyên truyền viên cơ sở.

Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền ở cơ sở ngày càng chặt chẽ. Các hình thức tuyên truyền, cung cấp thông tin ngày càng đa dạng, phong phú hơn, như: Tổ chức hội nghị quán triệt; phổ biến trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; thông qua các hội nghị báo cáo viên, giao ban; sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép các buổi sinh hoạt chi bộ, thôn, làng, tổ dân phố; tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; trạm truyền thanh các xã, phường, thị trấn; Cổng thông tin điện tử, bản tin của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và các tài khoản trên mạng xã hội); tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động. Một số cơ quan, đơn vị đã sử dụng hiệu quả mạng xã hội (zalo, facebook...), bảng tin điện tử… giúp cho người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin. Nội dung thông tin phong phú, đa dạng đảm bảo ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu, thuyết phục đối với từng đối tượng và gắn với điều kiện thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Hoạt động cung cấp thông tin, định hướng nội dung, bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhằm đảm bảo thông tin, tuyên truyền đến người dân đạt hiệu quả.

Trong những năm qua việc tiếp nhận thông tin và trả lời thông tin phản ánh được cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tăng cường giám sát, phản biện, trong đó tập trung vào những vấn đề nóng, người dân đang bức xúc; tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn về địa bàn dân cư thông qua hình thức tiếp dân, đối thoại nhân dân, tiếp xúc cử tri các kỳ họp hội đồng nhân dân, các cuộc họp dân, ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, các hoạt động phong trào ở cơ sở, tuyên truyền miệng qua các cuộc vận động, sinh hoạt hội, đoàn thể...

Nhìn chung, qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật làm công tác thông tin cơ sở luôn được các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Phạm Chương

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,280.0023,620.00
THB702.34729.33
SGD17,613.1118,180.54
SEK2,239.182,334.55
SAR6,229.386,479.27
RUB321.09355.49
NOK2,330.692,429.96
MYR5,484.175,604.51
KWD76,641.2179,715.65
KRW18.3420.11
JPY177.53186.07
INR287.20298.72
HKD2,948.603,043.60
GBP28,654.3329,577.46
EUR25,148.7026,291.37
DKK3,372.913,502.53
CNY3,420.283,531.00
CHF25,107.4025,916.26
CAD17,336.6517,895.16
AUD16,443.4716,973.21
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG