The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho các thành viên hợp tác xã.
22/11/2021 - Lượt xem: 876
Trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là đào tạo cho thành viên các hợp tác xã.

Thực hiện các văn bản của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản: Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 10 năm 2009 quy định mức chi hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập và các đối tượng đào tạo bồi dưỡng của hợp tác xã; trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 7 năm 2013 quy định về mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 8 năm 2013 quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 10 năm 2009); Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 5 năm 2017 quy định nội dung, mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 8 năm 2013).

Căn cứ các quyết định của Trung ương về phân bổ kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, hằng năm, tỉnh đã kịp thời phân bổ kinh phí bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã. Từ năm 2007 đến năm 2020, đã bố trí kinh phí trên 03 tỷ đồng cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã; đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý và ban kiểm soát hợp tác xã về kiến thức liên quan trực tiếp đến hợp tác xã cũng như các kiến thức bổ trợ cho hoạt động quản lý, điều hành hợp tác xã. Phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ và tin học của tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên và Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam tổ chức được 39 lớp bồi dưỡng cho cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý và Ban kiểm soát hợp tác xã về kiến thức, nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hợp tác xã, với tổng kinh phí thực hiện 2.407.716.900 đồng; phối hợp với Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên mở lớp đào tạo Trung cấp Kế toán cho 41 người, với số tiền là 165.430.000 đồng và lớp Quản trị kinh doanh cho 35 học viên, với số tiền 139.200.000 đồng.

Các thành viên hợp tác xã hoa tại phương Ngô Mây, thị xã An Khê nghe hướng dẫn về kỹ thuật trồng hoa

Bên cạnh đó, đã phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực miền Trung - Tây Nguyên giới thiệu để hợp tác xã cử cán bộ đi đào tạo hệ trung cấp, cao đẳng tại Quảng Nam (có 10 người tham gia học chuyên ngành kế toán và 02 người học quản trị mạng). Một số địa phương (thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Đak Pơ…) đã tự bố trí ngân sách địa phương, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền cho các hợp tác xã trên địa bàn. Triển khai việc hỗ trợ thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học và cao đẳng về làm việc tại 06 hợp tác xã trong thời gian 03 năm từ nguồn vốn Trung ương.

Cùng với đó, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đã có tác động tích cực trong việc nâng cao trình độ của cán bộ, thành viên hợp tác xã. Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ ngày càng tăng. Tính đến tháng 9 năm 2021, có 926 cán bộ quản lý hợp tác xã, trong đó số lượng cán bộ quản lý đạt trình độ sơ cấp, trung cấp có 458 người (chiếm 49,46%), cao đẳng, đại học có 289 người (chiếm 31,2%).

Thời gian đến, tỉnh Gia Lai tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý, kỹ năng tiếp cận và nghiên cứu phát triển thị trường cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Thực hiện hiệu quả chính sách đưa cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã. Tập trung quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu đổi mới và xây dựng hợp tác xã theo mô hình kiểu mới.

Hoàng Quân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG