Unable to connect to the remote server Gia Lai : Quan tâm chỉ đạo thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
23/10/2019 - Lượt xem: 3411
Thời gian qua, việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh đã bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với thực tiễn.

Theo đó, chi bộ quân sự cấp xã do đảng ủy cấp xã quyết định, sau khi được cấp ủy cấp trên đồng ý, với cơ cấu là: Bí thư đảng ủy cấp xã làm bí thư chi bộ quân sự, xã, phường, thị trấn đội trưởng làm phó bí thư, chính trị viên phó là cấp ủy viên, đảng viên là trung đội trưởng trung đội dân quân thường trực, tiểu đội trưởng tiểu đội dân quân luân phiên thường trực (nếu có), sỹ quan dự bị đã biên chế trong khung đơn vị dự bị động viên. Đối tượng lãnh đạo của chi bộ quân sự cấp xã là ban chỉ huy quân sự cấp xã, trung đội dân quân cơ động, tiểu đội dân quân luân phiên thường trực, đơn vị dự bị động viên, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình.

Trước khi có Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (từ năm 2008 trở về trước), toàn tỉnh có 201/201 chi bộ quân sự cấp xã, trong đó 08 chi bộ có chi ủy (chiếm 3,98%) với tổng số đảng viên 1.203 đồng chí. Sau khi thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW (từ năm 2009 đến nay), toàn tỉnh có 222/222 xã, phường, thị trấn thành lập chi bộ quân sự, tăng 21 chi bộ so với năm 2008, trong đó có 198 chi bộ có chi ủy (chiếm tỷ lệ 89,19%) tăng 190 chi bộ có chi ủy so với năm 2008, tổng số đảng viên 2.240 đồng chí. Hiện nay, số chi bộ quân sự cấp xã chưa có chi ủy là 24 thuộc 11/17 huyện, thị xã, thành phố, gồm: Pleiku: 01 (phường Ia Kring); Chư Păh: 05 (xã Ia Ka, xã Nghĩa Hòa, xã Ia Phí, xã Hà Tây, xã Chư Jô); Đăk Đoa: 03 (xã Ia Băng, xã Trang, xã Hà Đông); Đăk Pơ: 01 (xã Phú An); Mang Yang: 02 (xã Kon Chiêng, xã Kon Thụp); Krông Pa: 03 (xã Ia Rsai, xã Krông Năng, xã Chư Ngọc); Ia Pa: 02 (xã Pờ Tó, xã Chư Răng); Chư Prông: 03 (xã Ia Mơ, xã Ia Băng, xã Thăng Hưng); Đức Cơ: 01 (xã Ia Lang); Ia Grai: 02 (xã Ia Grăng, xã Ia Pếch).

Theo Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hiện toàn tỉnh có 222 đơn vị cấp xã có chi bộ quân sự. Ảnh: Nguyễn Đông

Thành phần cơ cấu đảng viên chi bộ quân sự cấp xã hiện nay là 2.240 đồng chí, trong đó: Cấp ủy viên 624 đồng chí, bí thư 222 đồng chí, phó bí thư 207 đồng chí; đảng viên xã đội trưởng 218 đồng chí (chiếm 98,20%), trong đó: Tham gia cấp ủy cùng cấp 213 đồng chí (chiếm 95,95%), hiện còn 09 xã đội trưởng không tham gia cấp ủy. Hiện còn 04 xã khuyết xã đội trưởng: Xã Ia Lâu, huyện Chư Prông; xã Sơ Pai, huyện KBang; phường Ia Kring, phường Đống Đa, thành phố Pleiku và 05 xã, phường, thị trấn không tham gia cấp ủy cùng cấp, do: Xã đội trưởng xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro mới bổ nhiệm tháng 3 năm 2019; xã đội trưởng thị trấn Kbang, huyện Kbang do công an tham gia vào cấp ủy nên quân sự không tham gia; xã đội trưởng xã Krong, huyện Kbang và xã đội trưởng xã Ia Hla, huyện Chư Pưh bổ nhiệm sau đại hội nên không tham gia cấp ủy địa phương; xã đội trưởng xã Ia Lâu, huyện Chư Prông mới chuyển về xã Ia Ga.

Trong tổng số 218 xã đội trưởng cấp xã thì 150 đồng chí có trình độ trung cấp, 52 đồng chí có trình độ cao đẳng, 09 đồng chí có trình độ đại học, còn 07 đồng chí chưa qua đào tạo; phó chỉ huy trưởng cấp xã hiện có 422/430 đồng chí, trong đó, 168 đồng chí có trình độ trung cấp, 24 đồng chí có trình độ cao đẳng, 18 đồng chí có trình độ đại học và 212 đồng chí chưa qua đào tạo; hiện còn 08 xã khuyết phó chỉ huy trưởng (gồm: Xã Sơn Lang, xã Tơ Tung, xã Đak Sơ Mar, thị trấn Kbang thuộc huyện Kbang; xã Ia Hla, thị trấn Nhơn Hòa thuộc huyện Chư Pưh và xã Ia Ga thuộc huyện Chư Prông). Nhìn chung, các đồng chí bí thư đảng ủy cấp xã kiêm bí thư chi bộ quân sự đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm, tâm huyết với công việc và tiến hành các hoạt động về công tác Đảng, công tác chính trị có hiệu quả; thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chi bộ hoạt động; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy.

Qua thực tế, khi thành lập chi bộ quân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương đều đánh giá: Hầu hết các chi bộ quân sự sau khi thành lập đã lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở có nhiều chuyển biến; năng lực, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ quân sự cấp xã có sự đổi mới, sâu sát với địa bàn, thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao; giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương, nhất là ở các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, các chi bộ quân sự  cơ bản làm tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cậy của lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, đóng góp thiết thực vào việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG