The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.
06/03/2019 - Lượt xem: 2031
Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, toàn tỉnh có 34.873 hộ nghèo, chiếm 10,04% tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có 30.441 hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 87,29% số hộ nghèo toàn tỉnh). Hiện tỉnh không còn hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công.

Số hộ cận nghèo là 34.956 hộ, chiếm tỷ lệ 10,06% tổng số hộ. Trong đó có 26.801 hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 76,67% số hộ cận nghèo toàn tỉnh.

Thanh Hằng (đưa tin)

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG