The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022
22/02/2022 - Lượt xem: 690
Ngày 21-2, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị phát huy truyền thống yêu nước, chung sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022).

Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. 

Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 gắn với thực hiện 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thành phố Pleiku nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Nguyên

Thành phố Pleiku nhìn từ trên cao.

Đồng thời, phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Gia Lai chung tay vì An toàn giao thông”; “Gia Lai chung tay vì người nghèo”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, nhất là Phong trào thi đua đặc biệt “Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19”... và các phong trào thi đua trên lĩnh vực y tế; giáo dục và đào tạo; an ninh-quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội. 

Các cấp, các ngành, các đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động thi đua thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022).

Cụ thể: Đợt 1, từ đầu năm đến ngày 30-6-2022: Phát động các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022). Đợt 2, từ ngày 1-7 đến ngày 31-12-2022: Phát động các phong trào thi đua, phấn đấu về đích sớm, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022; góp phần hoàn thành đạt và vượt 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2022. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua, gắn với hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Đề cao vai trò người đứng đầu trong việc phát hiện tập thể, cá nhân có thành tích để khen thưởng, khi khen thưởng ưu tiên sử dụng hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền. Kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng tạo, mô hình mới, nhân tố mới trong lao động, công tác, mang lại hiệu quả cao, đóng góp lớn cho xã hội. 

Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan báo, đài của tỉnh tổng hợp, tuyển chọn phát hành tập sách “Giữa rừng hoa đẹp” năm 2022. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai và các cơ quan liên quan tổ chức cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2022-2023. 

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cần làm thường xuyên và tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt. 

Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng, ra sức thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, làm cho các phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG