The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính
09/07/2019 - Lượt xem: 1615
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của từng đơn vị, địa phương trong triển khai công tác CCHC nhằm cải thiện chỉ số và nâng bậc xếp hạng qua mỗi năm.
Phản ánh thực chất công tác CCHC
 
Theo báo cáo của Sở Nội vụ, giá trị trung bình chỉ số CCHC năm 2018 trên toàn tỉnh là 75,1 điểm (trong đó, sở, ban, ngành là 76,86 điểm; UBND cấp huyện là 73,35 điểm). Căn cứ Quyết định 342/QĐ-UBND ngày 24-6-2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố chỉ số CCHC năm 2018, toàn tỉnh có 7 sở, ngành xếp loại tốt về chỉ số CCHC, dẫn đầu là Sở Thông tin và Truyền thông với 88,79 điểm; tiếp đến lần lượt là Sở Giao thông-Vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ. 11 sở, ngành xếp loại khá và 2 sở, ngành xếp loại trung bình. Riêng UBND 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều xếp loại khá về chỉ số CCHC; trong đó, UBND huyện Kbang xếp ở vị trí số 1 với tổng điểm 78,19; UBND huyện Chư Sê xếp ở vị trí cuối cùng với 68,69 điểm.
 
Công chứng viên tại Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp) kiểm tra các loại giấy tờ hợp pháp. Ảnh: Đức Thụy
Công chứng viên tại Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp) kiểm tra các loại giấy tờ hợp pháp. Ảnh: Đức Thụy
 
Xếp hạng chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh trong năm qua được đánh giá trên cơ sở tổng điểm của 7 lĩnh vực, gồm: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Ngoài ra, nếu các cơ quan, đơn vị trong năm không có hồ sơ, TTHC giải quyết trễ hạn dưới bất kỳ hình thức nào; địa phương đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại đến cấp xã sẽ được nhận thêm điểm thưởng. Ngược lại, nếu đơn vị, địa phương có TTHC trong năm giải quyết trễ hạn nhưng không thực hiện văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân thì sẽ bị điểm trừ. Cùng với đó, điểm điều tra xã hội học cũng là yếu tố quan trọng để có thể xác định chỉ số CCHC một cách chính xác, trung thực, khách quan và công bằng hơn.
 
Liên tục 3 năm liền (2016-2018), Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị dẫn đầu các sở, ngành của tỉnh về xếp hạng chỉ số CCHC. Ông Nguyễn Ngọc Hùng-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông-cho biết, so với các đơn vị khác của tỉnh, Sở có một số điều kiện thuận lợi hơn trong triển khai thực hiện công tác CCHC như: số lượng đơn vị sự nghiệp trực thuộc ít; số lượng TTHC cũng ít nên mức độ giao dịch trực tiếp với người dân, doanh nghiệp không nhiều… Để duy trì và nâng cao chỉ số CCHC, ngay từ đầu năm, Sở đã có kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể để thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh trong công tác CCHC cũng như triển khai tại đơn vị mình. Bên cạnh đó, thường xuyên đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao và tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tháng; gắn việc thực hiện chỉ tiêu CCHC với công tác thi đua-khen thưởng để đánh giá, xếp loại cuối năm. “Chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ, công chức khi tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, doanh nghiệp nếu phải trả hồ sơ chỉ được trả 1 lần với lý do chính đáng kèm theo hướng dẫn cụ thể; đồng thời, khi nhận lại hồ sơ phải tính thời gian từ lần nhận trước chứ không được tính lại từ đầu, sao cho có lợi cho người đến giao dịch”-ông Hùng nhấn mạnh.
 
Huyện Kông Chro là địa phương có nhiều tiến bộ vượt bậc trong việc cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC qua từng năm. Nếu năm 2015, UBND huyện Kông Chro ở vị trí thứ 13/17 huyện, thị xã, thành phố về chỉ số CCHC, năm 2016 ở vị trí 11 thì đến năm 2017, huyện đã vươn lên top 5 và đạt hạng 3 vào năm 2018. Ông Trần Biểu-Trưởng phòng Nội vụ huyện Kông Chro-cho hay: Hàng năm, UBND huyện đều ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về CCHC cũng như kế hoạch kiểm tra công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của thực hiện CCHC, qua đó tạo tính chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ. Năm 2018, có 93 TTHC ở cấp huyện và 154 TTHC ở cấp xã được giải quyết theo cơ chế một cửa; 43 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; có 2.247 hồ sơ được tiếp nhận theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó, các cơ quan, đơn vị đã giải quyết đúng hạn 2.098 hồ sơ, giải quyết hoàn thành trễ hạn 56 hồ sơ, còn lại 93 hồ sơ đang giải quyết theo đúng thời gian quy định. Đến nay, hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 14/14 xã, thị trấn đã được đầu tư đồng bộ…
 
Nỗ lực cải thiện chỉ số 
 
Có thể nói, chỉ số CCHC là công cụ mới để tỉnh theo dõi, đánh giá một cách tương đối công bằng về công tác CCHC của các sở, ngành, địa phương; từ đó có những chỉ đạo hiệu quả trong quản lý, điều hành nói chung và thực hiện CCHC của cả tỉnh nói riêng. Thông qua các chỉ số này, các sở, ngành và địa phương sẽ xác định được những mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện các nội dung CCHC để điều chỉnh kế hoạch CCHC hàng năm của mình, từng bước nâng cao hiệu quả CCHC.
 
Chỉ số CCHC là công cụ để tỉnh theo dõi, đánh giá một cách tương đối công bằng về công tác CCHC của các sở, ngành, địa phương. Ảnh: Mộc Trà
Chỉ số CCHC là công cụ để tỉnh theo dõi, đánh giá một cách tương đối công bằng về công tác CCHC của các sở, ngành, địa phương. Ảnh: Mộc Trà
 
Trong tổng số 20 sở, ngành của tỉnh, chỉ số CCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo không ngừng tụt hạng qua các năm. Từ vị trí thứ 10 (năm 2015), đơn vị này đã rớt xuống vị trí thứ 19 trong năm 2018, xếp loại trung bình với số điểm 64,34. Trao đổi với P.V, ông Phạm Văn Căn-Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo-lý giải: “Trong năm qua có khá nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động khiến chỉ số CCHC của Sở bị nhiều điểm trừ, dẫn đến tụt hạng. Đặc biệt là sự sáp nhập, tinh gọn bộ máy hoạt động dẫn đến biến động, thay đổi về nhân sự ở cấp quản lý, phòng chuyên môn liên quan lẫn bộ phận một cửa bố trí tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Hơn nữa, nhận thức của một số cán bộ, công chức về tầm quan trọng của công tác này chưa thật sự đầy đủ nên có vài việc bị trễ hạn so với thời gian quy định; trình độ công nghệ thông tin của một số cán bộ lớn tuổi còn hạn chế…”. Cũng theo ông Căn, để khắc phục những tồn tại, từ cuối năm 2018, Sở đã ban hành kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019, trong đó xác định rõ công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị và người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ CCHC. Sở cũng sẽ rà soát những TTHC còn chồng chéo để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ; đơn giản hóa các TTHC; nâng cao nhận thức, chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, đẩy mạnh phân cấp theo quy định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…
 
Vì nằm cuối bảng xếp hạng chỉ số CCHC năm 2018 nên UBND huyện Chư Sê cũng đang nỗ lực phấn đấu để có thể vươn lên vị trí khả quan hơn trong năm 2019. Theo Chủ tịch UBND huyện Chư Sê Nguyễn Hồng Linh, năm vừa qua, huyện có 4 chỉ tiêu thành phần về tài chính và văn hóa không được chấm điểm vì lý do trễ hạn nên bị mất 2-3,5 điểm. “Thời gian đến, chúng tôi sẽ cử cán bộ, công chức đảm trách nhiệm vụ này phải theo dõi sát sao, báo cáo cập nhật kịp thời tiến độ thực hiện công việc; xử lý văn bản trong ngày, không được để quá hạn, nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục cải tiến thiết bị điện tử một cửa; tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ về trình độ công nghệ thông tin; tiếp tục thông tin tuyên truyền, công khai các TTHC trên trang thông tin điện tử của huyện và cấp xã; đầu tư hệ thống họp trực tuyến liên thông từ huyện đến xã để triển khai công việc nhanh chóng, giảm thời gian và tăng năng lực làm việc…”-ông Linh nói.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG