The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai nhân rộng các mô hình, điển hình về dân vận khéo
13/01/2023 - Lượt xem: 179
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023.

Kế hoạch đề ra 11 nội dung gồm: thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh đề ra trong năm 2023 và giai đoạn 2021-2025; triển khai đảm bảo tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; gắn với bảo đảm thiết thực chính sách an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề được dư luận quan tâm.

Cán bộ xã Đak Kơ Ning (huyện Kông Chro) tuyên truyền cho người dân về Luật Hôn nhân và gia đình. Ảnh: Ngọc Minh

Cán bộ xã Đak Kơ Ning (huyện Kông Chro) tuyên truyền cho người dân về Luật Hôn nhân và gia đình. Ảnh: Ngọc Minh

Bên cạnh đó, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm quy định về phân công chủ tịch UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp phụ trách công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các sở, ban, ngành tỉnh và các phòng, ban, ngành cấp huyện phân công thủ trưởng trực tiếp phụ trách công tác dân vận của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai lịch tiếp công dân, bố trí địa điểm, phân công cán bộ, công chức tiếp công dân và triển khai công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo với chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc, đối thoại định kỳ với công dân theo quy định của Quyết định số 553-QĐ/TU ngày 14-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; qua đó trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của người dân trong từng lĩnh vực, những tồn tại, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để tiếp thu sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh cơ chế, chính sách đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 17-9-2021 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận khéo, phấn đấu mỗi cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp xây dựng và phát huy hiệu quả được ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo”.

Theo GLO

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG