The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Một số kết quả nổi bật công tác xây dựng Đảng quý I năm 2021
07/04/2021 - Lượt xem: 1535
Trong quý I năm 2021, các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai cơ bản bám sát nội dung chương trình làm việc năm 2021 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác xây dựng Đảng.

Trên lĩnh vực tuyên giáo, đã tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan tuyên truyền, tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền các sự kiện chính trị trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; nhất là tuyên truyền việc tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước. Kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; biên soạn, phát hành các loại tài liệu để tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Duy trì tốt việc cung cấp thông tin cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và đội ngũ báo cáo viên, lực lượng tuyên truyền trực tiếp tác nghiệp, cập nhật thông tin chính thống, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân từ tỉnh đến cơ sở. Đã nghiên cứu, tham mưu kịp thời cho ban thường vụ cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến hành kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

Công tác tổ chức cán bộ đạt một số kết quả quan trọng. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, như: Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc, quan hệ công tác và cơ quan thường trực tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; góp ý các dự thảo văn bản của Trung ương theo yêu cầu; quyết định về công tác nhân sự đối với 22 lượt cán bộ; nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với 42 đồng chí, chuyển ngạch lương đối với 01 đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tặng Huy hiệu Đảng các loại, đợt 03/02/2021 cho 269 đảng viên…

Triển khai việc sát hạch để xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức, viên chức; tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện. Tham mưu hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2020. Tổng hợp, thẩm định và tiến hành lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan đối với danh sách đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, khen thưởng tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền và đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định; đôn đốc thực hiện công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy.

Ảnh: Đăng Vũ

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 có trọng tâm, trọng điểm, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm ở địa phương; xử lý kỷ luật đảng viên bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định. Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và triển khai thực hiện các công việc trong quý I bảo đảm tiến độ. Đã quan tâm tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; hướng dẫn nghiệp vụ đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới. Đặc biệt, đã chủ động nắm thông tin, báo cáo tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 03 hội nghị về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch hoặc yêu cầu của Trung ương. Báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy về đường lối xử lý 04 vụ án, vụ việc về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; báo cáo kết quả xét xử phúc thẩm và đề xuất chỉ đạo giải quyết đối với 01 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ban hành Kế hoạch tiếp công dân và Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2021 theo quy định. Trong quý, đã thẩm định 08 báo cáo, chỉ thị, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc, quan hệ công tác và Cơ quan Thường trực tham mưu, giúp việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác dân vận được chú trọng. Đã ban hành các văn bản đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác dân vận; tăng cường nắm tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới, việc thành lập, tổ chức hoạt động mô hình “Nông hội”. Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền, lực lượng vũ trang tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hiệu quả; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục hướng về cơ sở; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2021 theo kế hoạch. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Đinh Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG