Unable to connect to the remote server Gia Lai: Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và hội quần chúng tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
17/11/2021 - Lượt xem: 1011
Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động.

Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026. Thực hiện có hiệu quả phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Từ năm 2018 đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tiến hành đi cơ sở 3.986 lượt. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động triển khai ngày càng đi vào thực chất và đạt được những kết quả tích cực, Tiêu biểu như: Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững", qua đó, duy trì 400 mô hình phát huy hiệu quả, nhân rộng 398 mô hình, với 18.274 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện. Hội Liên hiệp phụ nữ triển khai Phong trào Phụ nữ Gia Lai tích cực xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động Xây dựng gia đình “05 không 03 sạch”; các cấp hội đã vận động chị em chủ hộ hiến trên 26.674 m2 để xây dựng các công trình, di dời 26.424 chuồng gia súc ra xa nhà sàn; vận động xây dựng và sửa chữa 273 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Hội nông dân các cấp phát động thi đua nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng 168 mô hình điểm trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; thực hiện trên 179 dự án về trồng trọt, chăn nuôi; toàn tỉnh có 215 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó Hội Nông dân trực tiếp vận động thành lập được 10 hợp tác xã với 253 thành viên. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 11.600 hoạt động tình nguyện thường xuyên thông qua các chương trình Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Ngày Chủ Nhật xanh, Ngày thứ 7 tình nguyện, Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; đảm nhận 127 công trình, gần 3.000 phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Công đoàn các cấp triển khai tốt Chương trình mái ấm công đoàn, đã huy động được gần 9,2 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa và xây mới 162 căn nhà cho đoàn viên lao động khó khăn về nhà ở. Hội cựu chiến binh các cấp vận động cán bộ, hội viên hiến được 104,9 m2, 12,7 tỷ đồng, 72.765 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới…

Tích cực tham gia, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động, tiếp nhận quỹ Covid-19 được trên 23 tỷ đồng, gần 200 tấn hàng hóa, rau, củ, quả, 2.372 suất quà. Phối hợp thành lập các tổ Covid cộng đồng, với 11.917 cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia. Hỗ trợ trên 600 nghìn khẩu trang y tế, trên 10 nghìn chai nước sát khuẩn, trên 14 nghìn tấm chắn giọt bắn, gần 02 nghìn bộ đồ bảo hộ… hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch và khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Phát động Chương trình “7 ngày một đợt xe chở hàng”, đã tiếp nhận và vận chuyển miễn phí gần 200 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho công dân của tỉnh đang gặp khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Đoàn thanh niên các cấp tổ chức Chương trình “San sẻ yêu thương - Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19” hỗ trợ người dân vùng cách ly trong tỉnh các trang thiết bị y tế trị giá gần 5,5 tỷ đồng. Ra mắt “Đội xe bán tải phản ứng nhanh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19” với 50 xe bán tải (trong đó có 16 xe thường trực), do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh quản lý và điều phối. Thành lập 243 đội hình với 2.483 thành viên tình nguyện tham gia hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Công đoàn hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch, số tiền 450 triệu đồng; hỗ trợ mỗi chốt chống dịch từ 5 - 20 triệu đồng…

Tích cực vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “an sinh xã hội” góp phần giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn của người dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã vận động được trên 40 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo, xây dựng mới 718 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 246 căn cho hộ nghèo với số tiền 27 tỷ đồng. Quỹ “An sinh Xã hội cho người nghèo” được 32 tỷ đồng xây dựng 757 căn “Nhà tình nghĩa” cho người nghèo trong tỉnh; hỗ trợ 3.175 triệu đồng cho các đối tượng chính sách và người có công sữa chữa lại nhà ở. Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, tổ chức đại hội nhiệm kỳ của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo theo quy định; công tác củng cố tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ được chú trọng; đa dạng hóa nhiều hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức, trong đó, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo; tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên các đoàn thể toàn tỉnh đạt 78,6%; coi trọng công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, làng, khu dân cư. Đã kiện toàn và củng cố hoạt động của 220 ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng và 1.576 tổ hòa giải ở cơ sở.

Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hằng năm, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đề xuất nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện báo cáo thường trực cấp ủy phê duyệt trước khi thực hiện. Đến nay, đã tổ chức 2.358 lượt đoàn giám sát tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; 324 cuộc phản biện và 223 hội nghị phản biện với gần 1.500 lượt văn bản dự thảo được góp ý. Nội dung, chất lượng giám sát đã có chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực. 

Thời gian đến, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và các điều kiện để tổ chức đại hội nhiệm kỳ thành công tốt đẹp; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút quần chúng vào tổ chức, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, tích cực vận động các nguồn lực và chia sẻ, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; phát huy tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ ban dân vận các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh; xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”, mô hình “Nông hội”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận.

Anh Kiệt

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG