The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Kinh nghiệm triển khai mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư
19/02/2021 - Lượt xem: 1507
Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng các mô hình tự quản tại các thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Các mô hình đã được xây dựng và hoạt động hiệu quả như: “Tự quản về an ninh trật tự”, “khu dân cư tự quản về an toàn giao thông”, “tuyến đường văn minh đô thị”, “tuyến đường thanh niên tự quản”, “tuyến phố không rác”... được các huyện, thị xã, thành phố tích cực nhân rộng. Đến nay, các mô hình được triển khai đã đem lại những hiệu quả nhất định tại cơ sở, bước đầu nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, phát huy hiệu quả trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Hoạt động của các tổ chức ở cộng đồng dân cư được củng cố và tăng cường sự gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm; đồng thời, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, là động lực để người dân tích cực tham gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương. Nhiều mô hình được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng, như: Mô hình camera an ninh (thành phố Pleiku); Mô hình tiếng kẻng an ninh (huyện Chư Prông); Mô hình phụ nữ tự quản đường biên (huyện Đức Cơ); Mô hình nói không với túi nilon, rác thải nhựa (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh); Mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp (huyện Kbang); Mô hình tổ bảo vệ nông sản theo mùa vụ (huyện Đak Đoa); Mô hình câu lạc bộ Phụ nữ nói không với tín dụng đen (thị xã An Khê); Mô hình hàng rào xanh, con đường hoa (huyện Phú Thiện); Mô hình con đường thanh niên tự quản (huyện Mang Yang)...

Những con đường tự quản trên địa bàn xã Tú An, thị xã An Khê

Nhìn chung, hoạt động của các mô hình tự quản ở địa bàn dân cư, nhất là các mô hình về an ninh trật tự đã phát huy hiệu quả, nhiều mô hình có cách làm hay, sáng tạo huy động được sức mạnh tổng hợp trong quần chúng nhân dân, ý thức của người dân trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm được nâng lên rõ rệt; một số mô hình thể hiện được vai trò tự quản, đã phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cảnh quan môi trường văn minh, sạch đẹp, duy trì nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đặc biệt, các mô hình trong tham gia xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp trên 433 tỷ đồng, hiến tặng 138.563 m2 đất, góp 47.338 ngày công lao động nâng cấp, cải tạo đường làng, ngõ xóm, điện chiếu sáng, cải tạo kênh mương nội đồng. Hiệu quả từ các mô hình đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn tỉnh có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 97 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; hiện có 02 thị xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 và phấn đấu có 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Kbang và huyện Đak Pơ). Năm 2020, GRDP bình quân đạt 51,9 triệu đồng; hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng, củng cố; quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và ổn định.

Qua triển khai thực hiện, đã đúc kết một số kinh nghiệm: Thực tiễn cho thấy, để các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cự đạt hiệu quả cao thì nhân tố quan trọng đó là sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp hỗ trợ của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ngoài ra, các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư phải là phong trào tự nguyện, tự giác, tự chịu trách nhiệm, tự chủ về kinh phí và phải được sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia của người dân, xuất phát từ lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân và được nhân dân đồng tình, ủng hộ như vậy mô hình mới tồn tại, bền vững và có sức lan tỏa.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản, phát huy được dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân thì cần xác định nội dung mô hình tự quản cụ thể, phù hợp, sát với đặc điểm từng khu dân cư và coi mục đích phục vụ lợi ích của người dân phải đặt lên hàng đầu.

Để các mô hình tự quản có tính bền vững và hoạt động hiệu quả, cần phát huy tốt vai trò nòng cốt, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo. Thành viên các mô hình tự quản, nhất là người đứng đầu phải tâm huyết, có trình độ và uy tín để lãnh đạo tổ tự quản tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Định kỳ sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng các mô hình tự quản và tổ chức nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG