The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2020
19/12/2019 - Lượt xem: 1511
Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 121/2019/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng năm 2020.
4 nhóm đối tượng được hỗ trợ thêm mức đóng BHYT năm 2020  gồm: người thuộc hộ cận nghèo theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ; người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt BHYT) theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10-5-2018 của Chính phủ; học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình đông con (từ 3 con trở lên), khó khăn về kinh tế theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ và người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ.
 
Ảnh: Như Nguyện
Ảnh: Như Nguyện
 
Theo đó, mức hỗ trợ cho các nhóm đối tượng cụ thể như sau: Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT cho nhóm người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ nghèo đa chiều và nhóm học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình đông con (từ 3 con trở lên), khó khăn về kinh tế và người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT. Nguồn kinh phí thực hiện từ 20% kinh phí Quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT chưa sử dụng hết (nếu có), nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG