Unable to connect to the remote server Gia Lai : Đảng viên làm kinh tế tư nhân - Những kết quả bước đầu
14/08/2016 - Lượt xem: 2397
Từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 15-QĐ/TW ngày 28 tháng 8 năm 2006 Quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh, qua 10 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng và cho rằng sự đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân của Đảng, Nhà nước là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế trong thời kỳ đổi mới, điều này tạo điều kiện và động lực cho cán bộ, đảng viên tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Toàn Đảng bộ tỉnh hiện có 50.422 đảng viên thuộc 1.018 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 745 đảng viên làm kinh tế tư nhân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau (162 đảng viên hoạt động ở ngành nông nghiệp, 06 đảng viên hoạt động ở ngành lâm nghiệp, 01 đảng viên ở ngành thủy lợi và 576 đảng viên sản xuất kinh doanh ở các ngành nghề khác) sinh hoạt ở 184 chi bộ trực thuộc của 75 đảng bộ, 19 chi bộ; trong đó có 108 đảng viên làm kinh tế trước ngày 28 tháng 8 năm 2006; 637 đảng viên làm kinh tế từ ngày 28 tháng 8 năm 2006 đến 30 tháng 6 năm 2016. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có quy mô lớn tổ chức hoạt động kinh doanh đa ngành nghề và theo mô hình “Công ty mẹ - công ty con” như Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, Công ty Cổ phần Gia Lai CTC... để triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân từng bước phát huy được vai trò lãnh đạo, định hướng cho doanh nghiệp phát triển. Đối với những doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng, đảng viên tham gia trong ban lãnh đạo quản lý, điều hành thường sớm tiếp cận với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển doanh nghiệp; có ý thức chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có quan điểm rõ ràng về định hướng phát triển. Đối với các chi bộ doanh nghiệp tư nhân trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn đã chủ động, tích cực thực hiện công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên và tổ chức đảng hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng và tổ chức đảng cấp trên. Chủ động xây dựng quy chế hoạt động; tích cực tham gia ý kiến với cấp ủy trong việc ban hành chủ trương, biện pháp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp thực sự là hạt nhân chính trị của doanh nghiệp, lãnh đạo quần chúng chấp hành đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của người lao động. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ. Qua đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm, 100% chi bộ được đảng ủy cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Đảng viên làm kinh tế tư nhân thực hiện đúng những quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân, không kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật cấm, gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Đảng viên là chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc trả lương, phân phối lợi nhuận trên cơ sở kết quả lao động và mức vốn đóng góp của người lao động theo quy định của pháp luật.

Phần lớn đảng viên làm kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được bản lĩnh trong quản lý, sản xuất kinh doanh, tạo ra của cải vật chất cho xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, ngành nghề và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảng viên làm kinh tế tư nhân (phần lớn là cán bộ, đảng viên đã từng làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước nay về hưu) nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác cho Nhà nước theo quy định; thực hiện tốt các thỏa thuận hợp đồng giữa doanh nghiệp và người lao động, không để xảy ra tranh chấp. Ngoài việc đóng góp đáng kể nguồn thu vào ngân sách Nhà nước, nhiều đảng viên làm kinh tế tư nhân tham gia tốt các hoạt động xã hội, đóng góp ngày càng nhiều cho các quỹ an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa, nhân đạo, từ thiện, tham gia xây dựng các công trình văn hóa, trường học, đường giao thông nông thôn, nhà tình nghĩa, quỹ phúc lợi...

Tuy nhiên, kết quả xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp còn thấp, chỉ đạt 1,20% so với tổng số doanh nghiệp trên địa bàn. Tổ chức đảng trong các doanh nghiệp duy trì hoạt động nhưng chưa thực sự hiệu quả, vì còn phụ thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, cũng như ý chí, tư duy lãnh đạo của chủ doanh nghiệp. Hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc loại hình doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; người tham gia góp vốn chủ yếu là những thành viên trong gia đình, những người thân trực hệ, bạn bè thân thiết. Lao động phần lớn là lao động phổ thông, hợp đồng lao động thường ngắn hạn hoặc theo mùa vụ; trình độ tay nghề thấp, đa phần chưa qua đào tạo...

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 15-QĐ/TW ngày 28 tháng 8 năm 2006 Quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân, thời gian đến, Trung ương cần có chính sách ưu đãi về vốn, thuế, đất đai, đào tạo, khoa học - công nghệ… để khuyến khích đảng viên làm kinh tế tư nhân. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách cho phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay, nhất là vùng sâu, vùng xa như các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài việc hỗ trợ về vốn, cơ sở hạ tầng, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về đào tạo nhân lực, khoa học và công nghệ, thông tin, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp tư nhân tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm. Đồng thời, cần tăng cường hơn nữa vai trò quản lý của Nhà nước đối với kinh tế tư nhân; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và phát huy có hiệu quả vai trò của các tổ chức quần chúng, đoàn thể nhân dân, hiệp hội doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân.

Huy Bảo

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG