The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội
12/04/2022 - Lượt xem: 505
Ngày 8-4, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 688/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022.

Theo đó, năm 2022, tỉnh xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân. Triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp có trọng tâm, đồng bộ, hiệu quả; gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và phòng-chống dịch bệnh.

Nhà ở của người dân thuộc 4 làng Đồn (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) được giúp đỡ di dời, sắp xếp đến nơi ở mới ổn định hơn. Ảnh: Trần Dung

Nhà ở của người dân thuộc 4 làng Đồn (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) được giúp đỡ di dời, sắp xếp đến nơi ở mới ổn định hơn. Ảnh: Trần Dung

Công tác dân vận chính quyền năm 2022 của tỉnh tập trung vào các nội dung cụ thể: tuyên truyền, quán triệt, lãnh đạo và chỉ đạo các văn bản cấp trên về nâng cao hiệu quả, đổi mới công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng “Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số” và các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương làm tốt công tác dân vận trong phòng-chống dịch Covid-19; trọng tâm tập trung tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân tự ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới gắn với thực hiện phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính trọng tâm, trọng điểm; tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Tổ chức thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân; tăng cường công khai, đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài, được dư luận quan tâm theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các quy định pháp luật có liên quan, gắn với tăng cường hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở.

Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác giám sát, tự giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là công tác quản lý trong lĩnh vực: đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng cơ bản, bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện cải cách hành chính, chính sách đối với người có công, các khoản thu, chi từ nguồn quỹ do Nhân dân đóng góp.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận trên các lĩnh vực, phấn đấu trong năm mỗi cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp xây dựng và phát huy hiệu quả ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo”. Kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để cổ vũ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân phát huy tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng xã hội, cho địa phương.

Theo GLO

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG