Unable to connect to the remote server Gia Lai có 100% cơ quan, đơn vị, địa phương số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính
18/09/2023 - Lượt xem: 167
Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, hiện nay, 100% phòng, ban thuộc sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Cụ thể, tại Bộ phận một cửa (BPMC) của tất cả sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh đang triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. 100% các phòng, ban thuộc sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC. Từ đầu năm đến nay, kết quả giải quyết TTHC điện tử đã được số hóa tại cấp tỉnh đạt 33.580/40.458 hồ sơ; cấp huyện 4.110/27.404 hồ sơ; cấp xã 6.878/137.574 hồ sơ.

Việc xử lý TTHC của các đơn vị, địa phương đã được công khai trên mạng Internet tại địa chỉ: http://motcua.gialai.gov.vn, trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.gialai.gov.vn và đã được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia; cung cấp thông tin với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh có 120 TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo hướng không phụ thuộc và địa giới hành. Có 232 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần có phát sinh hồ sơ; cụ thể, 34 dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận 18.669 hồ sơ và 198 dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp nhận 34.192 hồ sơ.

Người dân thực hiện các TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Hà Duy

Cùng với đó, có 20/20 sở, ban, ngành tỉnh; 17/17 UBND các huyện, thị xã, thành phố và 220/220 UBND các xã, phường, thị trấn triển khai mô hình "Một cửa điện tử liên thông". Hiện nay, tỉnh đang thực hiện thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh để Bưu điện thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 17/17 UBND huyện, thị xã, thành phố; 14/220 UBND xã, phường, thị trấn. Đồng thời, công bố 759 Dịch vụ công trực tuyến một phần và 860 Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đã tích hợp được 838/1.314 Dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện TTHC tiếp tục được tăng cường; việc luân chuyển, xử lý hồ sơ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng; qua đó, đã minh bạch hoá, công khai tiến độ, kết quả giải quyết của tất cả các hồ sơ; việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến đã phần nào tiết kiệm được thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hạn chế tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu của một số công chức.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác số hóa giải quyết TTHC của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: việc tiếp nhận giải quyết TTHC vẫn chủ yếu theo phương thức truyền thống, hồ sơ giấy; việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, giấy tờ thực hiện TTHC tại BPMC các cấp trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống Một cửa điện tử để sử dụng lại hồ sơ, giấy tờ điện tử, giảm các thủ tục kiểm tra, xác nhận,... chưa được thực hiện; việc tích hợp các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, xã, phường gặp nhiều lúng túng, thiếu thống nhất. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến còn hạn chế do người dân có tâm lý thích đến trực tiếp BPMC để nộp hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn nhiều hạn chế. Trang-thiết bị, máy móc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công còn thiếu, chưa đảm bảo để thực hiện công việc...

Bên cạnh đó, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã có tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn thấp; tỉnh Gia Lai chưa xây dựng được hệ thống số hóa kết quả giải quyết TTHC; chưa thực hiện xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG