The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Chuyển biến tích cực về tuyên truyền đối với công tác gia đình
12/07/2020 - Lượt xem: 1405
Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về công tác gia đình được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh duy trì tổ chức hội nghị, tập huấn, mít tinh cổ động và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng…; đồng thời, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Hằng năm, từ tỉnh tới cơ sở đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). Duy trì thường xuyên các hình thức truyền thông phù hợp trên website, tạp chí, báo của địa phương, sinh hoạt câu lạc bộ, hội thi… nhằm động viên toàn dân tích cực tham gia xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về công tác gia đình được tăng cường: Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì chuyên trang, chuyên mục về gia đình. Ngành lao động - thương binh và xã hội phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và tổ chức chính trị - xã hội… Ngành văn hóa, thể thao và du lịch ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể mở các lớp tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ, trẻ em; mở 36 lớp, 108 đợt tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho 19.154 lượt người và tuyên truyền về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em ở 7 xã biên giới có 50.415 lượt người tham gia; phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức các buổi ngoại khóa phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình cho học sinh trong các trường phổ thông. Hằng năm, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ tỉnh đến cơ sở luôn chú trọng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, từ đó, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu hơn về vai trò của phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong sự phát triển, kịp thời động viên nhiều tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chuyển biến tích cực về nhận thức về công tác gia đình. Ảnh: N.Đ

Chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình. Cung cấp kiến thức và kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình văn minh, tiến bộ; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa. Đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong xây dựng gia đình văn hóa và vận động nhân dân cùng thực hiện; kịp thời biểu dương những địa phương, đơn vị thực hiện tốt mục tiêu công tác gia đình.

Thời gian đến, các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, từng bước hạn chế, tiến tới xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Lồng ghép kiến thức xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình. Thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình thương, bệnh binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; chính sách ưu tiên đối với gia đình dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; chính sách trợ giúp các gia đình gặp rủi ro, thiên tai, neo đơn, gia đình tàn tật, gia đình nghèo.

Cùng với đó, cần chú trọng giáo dục và vận động các gia đình tích cực thực hiện nếp sống văn minh. Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được đến trường, hạn chế trẻ em bỏ học. Vận động các gia đình tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, quy chế dân chủ cơ sở; phát triển các hình thức tổ hòa giải, các câu lạc bộ gia đình tại cộng đồng; giữ gìn, phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả về mất cân bằng giới tính khi sinh; xây dựng tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở, động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG