Unable to connect to the remote server Gia Lai: Ban hành Thông tri tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội hội chữ thập đỏ các cấp
09/11/2020 - Lượt xem: 3019
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, hội chữ thập đỏ từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo.

Phương thức hoạt động của hội chữ thập đỏ các cấp có nhiều đổi mới, sát cơ sở, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thông qua các hoạt động nhân đạo từ thiện, vị trí, vai trò của hội ngày càng được nâng lên, được các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đại hội hội chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Để lãnh đạo tổ chức thành công đại hội hội chữ thập đỏ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 01-TT/TU, ngày 06 tháng 11 năm 2020. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới. Chỉ đạo hội chữ thập đỏ các cấp chuẩn bị tốt nội dung tổ chức đại hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của các cấp hội và địa phương. Báo cáo chính trị của đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của hội 5 năm qua; nêu rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động hội trong nhiệm kỳ qua; từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp trong 5 năm tới với phương châm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động nhân đạo phù hợp, hiệu quả để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Cũng theo Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác nhân sự đại hội các cấp nhiệm kỳ mới phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Hội; xây dựng cơ quan lãnh đạo hội các cấp có cơ cấu hợp lý, đảm bảo chất lượng và số lượng, có tính kế thừa, cân bằng giới, độ tuổi. Những người được lựa chọn, giới thiệu phải là những người thực sự có uy tín, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực vận động nhân đạo, tâm huyết tham gia cơ quan lãnh đạo và đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của hội. Các cấp ủy xem xét, giới thiệu đại diện lãnh đạo địa phương làm chủ tịch danh dự của hội chữ thập đỏ cùng cấp; đồng thời, phân công cấp ủy chỉ đạo đại hội hội chữ thập đỏ đảm bảo tiến độ, thời gian.

Thời gian tiến hành đại hội được đề ra là: Cấp cơ sở hoàn thành trong quý II năm 2021; cấp huyện hoàn thành trong quý III năm 2021; cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn ban chấp hành hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG