The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
01/11/2017 - Lượt xem: 2839
Để triển khai thi hành kịp thời, thống nhất, có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4119/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; biên soạn, in, cấp phát tài liệu và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đối tượng liên quan; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trên cơ sở chức năng,nhiệm vụ được giao bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thời gian thực hiện Kế hoạch này bắt đầu từ năm 2018 và các năm tiếp theo.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG