The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đức Cơ tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
06/08/2020 - Lượt xem: 1770
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Đức Cơ đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 21/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) đưa ra những chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.
Chú trọng công tác xây dựng Đảng
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là tiền đề quan trọng để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu lực lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức Đảng; hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. 
 
Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: NGUYỄN TÚ
Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Nguyễn Tú
 
Đảng bộ huyện Đức Cơ hiện có 2.832 đảng viên, sinh hoạt tại 40 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, có 12 Đảng bộ và 28 chi bộ trực thuộc (giảm 10 tổ chức cơ sở Đảng so với năm 2015). Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã mở được 159 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 19.424 lượt học viên; 287 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cho 23.486 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng. Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 609 đảng viên mới. Hiện nay, 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ, trong đó, 67/73 chi bộ có cấp ủy, chiếm 91,7%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 84%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết.
 
Trong 5 năm qua, huyện đã đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử 245 cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Luân chuyển, điều động 17 cán bộ. Cử hàng trăm lượt cán bộ đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn... Nhờ làm tốt công tác cán bộ nên tỷ lệ người dân tộc thiểu số công tác trong cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành thường xuyên, đảm bảo khách quan, đúng quy trình, quy định. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác dân vận có nhiều đổi mới và phát huy hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đổi mới về nội dung và hình thức, hướng về cơ sở, phát huy được vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.
 
Phát triển toàn diện, bền vững
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII có nhiệm vụ hoạch định các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cho giai đoạn tiếp theo. Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh; tăng cường sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo; tập trung phát triển nông nghiệp và thương mại, dịch vụ để huyện Đức Cơ phát triển bền vững”. Cùng với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
   Trung tâm huyện Đức Cơ nhìn từ trên cao. Ảnh: V.H
Trung tâm huyện Đức Cơ nhìn từ trên cao. Ảnh: V.H

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các quy định về nêu gương gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhất là chi bộ thôn, làng trong vùng dân tộc thiểu số. Chú trọng phát triển đảng viên mới trong lực lượng dân quân, công an viên, đoàn viên, hội viên, người dân tộc thiểu số, phấn đấu các chi bộ đều có chi ủy; trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đều là đảng viên. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Kêu gọi các tầng lớp nhân dân hăng say lao động sản xuất, phát động các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII đề ra.
 PHAN QUANG THÁI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG