Unable to connect to the remote server Đồng chí Võ Văn Thưởng: Dân là gốc, là trọng tâm của mọi quyết sách
20/02/2023 - Lượt xem: 155
Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác; dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách.

Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, diễn ra hôm nay (20/2) tại TP.HCM.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, hiện nay vấn đề độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đảm bảo lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc; phát huy tinh thần để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, chính là điểm tương đồng để dựa vào đó đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân người Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước. Lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cũng là nguyên tắc mà Đảng ta đã khẳng định, đó là “Ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác”; dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách.

Ong vo van thuong dan la goc, la trong tam cua moi quyet sach hinh anh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận tại hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23, diễn ra tại TP.HCM ngày 20/2/2023.

Bên cạnh đó, phải tập trung xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quần chúng để giữ vai trò quan trọng xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cơ sở chính trị xã hội của Đảng ngày càng vững mạnh.

 

Đặc biệt, để xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, theo ông Võ Văn Thưởng, phải đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống thói hư tật xấu trong Đảng cũng như trong xã hội. Không ngừng nâng tầm trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, đưa đất nước vững vàng tiến lên.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Chúng ta nói xây dựng Đảng là then chốt và trong thời gian vừa qua khi chúng ta đầu tư cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, cần phải tiếp tục làm mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ thật sự tiêu biểu, nói như nghị quyết là “đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Một cách bình dân hơn, gần gũi hơn, đó là như Bác Hồ từng nói: “Cán bộ phải gương mẫu, phải đi trước, làng nước theo sau, phải biết lo trước cái lo của người dân, vui sau cái vui của người dân” và nội dung rất quan trọng là phải cùng với nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải có tinh thần đó'.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, trên cơ sở lắng nghe các đề xuất, kiến nghị của các địa phương, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 23 sẽ hoàn chỉnh các tài liệu, báo cáo Bộ Chính trị xem xét trình Trung ương để tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trên cơ sở tổng kết đó sẽ ban hành chủ trương mới về vấn đề này./.

Theo VOV

https://vov.vn/chinh-tri/ong-vo-van-thuong-dan-la-goc-la-trong-tam-cua-moi-quyet-sach-post1002917.vov

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG