Unable to connect to the remote server Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh
27/03/2020 - Lượt xem: 1704
Sáng ngày 27/3, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý I; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh.

Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh.

Trong quý I năm 2020, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; căn cứ vào từng loại hình cơ sở các cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 04, 149 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở vào các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt. Đã quan tâm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp về thực hiện dân chủ; rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phù hợp với thực tiễn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch về chính sách, thủ tục hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan. Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ chức tốt hội nghị người lao động, ký thỏa ước lao động tập thể gắn với thường xuyên tiếp xúc đối thoại, phát động các phong trào thi đua.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Đ.V

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch về chính sách, thủ tục hành chính; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở sau đại hội Đảng các cấp; lựa chọn đơn vị để tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG