The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đổi mới và nâng nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội
30/06/2019 - Lượt xem: 2563
Những năm qua, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội luôn được các cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng; là cơ sở để cấp ủy ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với nguyện vọng nhân dân.

Quan tâm chỉ đạo nắm bắt, tập hợp, phản ánh kịp thời tình hình dư luận, định hướng dư luận xã hội. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội qua báo cáo của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định. Cùng với việc nắm bắt dư luận xã hội thông qua phản ánh của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, các ngành, địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành theo dõi hằng ngày thông tin báo chí, mạng xã hội phản ánh về địa phương để nắm bắt kịp thời những vấn đề của địa phương mà dư luận xã hội quan tâm. Thông qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và thông tin đại chúng giúp cho việc nắm bắt, phản ánh tình hình mà dư luận bức xúc, quan tâm trên địa bàn tỉnh được toàn diện và kịp thời hơn. Chất lượng, hiệu quả thông tin do các cộng tác viên cung cấp ngày càng được nâng lên. Một số báo cáo của cộng tác viên đáp ứng được yêu cầu phản ánh nhanh, kịp thời các luồng dư luận xã hội trước những sự kiện, hiện tượng, vấn đề kinh tế, chính trị; phản ánh kịp thời những bức xúc của người dân.

Để chủ động nắm bắt thông tin và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp thường xuyên tham dự các buổi giao ban các khối khoa giáo, khối Đảng, mặt trận, đoàn thể, nội chính, khối văn hóa - xã hội, giao ban tư tưởng - văn hóa và cộng tác viên dư luận xã hội, phối hợp với các cơ quan chức năng và thông qua lực lượng của ban chỉ đạo 94 các cấp để nắm bắt thêm nguồn thông tin phục vụ công tác tham mưu chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội kịp thời. Đồng thời, chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, tổ chức kiểm tra, thẩm định và có thông tin phản hồi những vấn đề dư luận quan tâm.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã chủ động báo cáo nhanh qua điện thoại hoặc email đối với các vụ việc đột xuất hoặc phức tạp cần định hướng tư tưởng; chủ động đi cơ sở để nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân thông qua việc trao đổi, trò chuyện với người có uy tín, già làng, trưởng thôn và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng dân cư; kết nối các tài khoản mạng xã hội để trao đổi thông tin khi cần thiết.

Cùng với đó là triển khai thực hiện các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Viện Nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các cuộc điều tra dư luận xã hội theo chuyên đề, điều tra nhanh, điều tra bằng điện thoại và đột xuất; phối hợp ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương, cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh tổ chức triển khai các cuộc điều tra dư luận xã hội trên phạm vi toàn tỉnh. Từ năm 2014 - 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành trên 10 cuộc điều tra dư luận xã hội, trung bình 1.000 phiếu/cuộc trên tất cả các lĩnh vực. Qua các cuộc điều tra dư luận xã hội trên địa bàn toàn tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai đã huy động ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương, mà nòng cốt là mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trực tiếp tham gia, đổi mới cả về nội dung và phương pháp tiến hành, chú trọng lựa chọn chủ đề điều tra, bám sát mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ nhiên cứu, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên được thực hiện thường xuyên. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều cử cán bộ phụ trách mảng dư luận xã hội tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ tại các lớp bồi dưỡng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Từ năm 2014 đến năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 04 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chính trị, tư tưởng; 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác báo cáo viên cho gần 200 cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở và báo cáo viên các cấp. Riêng trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện cho 224 đồng chí. Ngoài ra, các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội còn được nghe thông tin tình hình hình thời sự trong nước, quốc tế và dành thời gian thảo luận trao đổi kinh nghiệm nắm bắt dư luận xã hội, điều tra dư luận xã hội. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã triển khai tổ chức gần 100 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề về công tác tuyên giáo và nắm bắt dư luận xã hội ở cơ sở (trung bình mỗi năm 01 huyện/01 lớp).

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở và lực lượng báo cáo viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nắm bắt dư luận xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị cơ sở, trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời đi vào cuộc sống. 

Bảo Hân 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG