The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đổi mới hình thức cung cấp thông tin về chính sách cho báo chí
29/05/2023 - Lượt xem: 119
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đổi mới cung cấp thông tin về chính sách cho báo chí đảm bảo công khai, minh bạch.

Ngày 26-5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1231/UBND-KGVX về triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21-3-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các quy định về công khai thông tin; chủ động, đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo.

Đồng thời, quan tâm nghiên cứu, bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách ở sở, ngành, địa phương và sắp xếp, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Đổi mới hình thức cung cấp thông tin về chính sách cho báo chí ảnh 1
Công chức BHXH Gia Lai phổ biến đến người dân các nội dung liên quan đến chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Như Nguyện

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch truyền thông hàng năm và linh hoạt triển khai hoạt động truyền thông từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách đối với từng lĩnh vực, từng ngành, địa phương, đơn vị; bố trí bộ phận truyền thông chính sách tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Chủ động kết nối, phát triển mạng lưới truyền thông; bố trí kinh phí để tăng cường công tác truyền thông chính sách; đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí, truyền thông làm nhiệm vụ truyền thông chính sách phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở về truyền thông chính sách… Các sở Tư pháp, Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được phân công phối hợp triển khai thực hiện tốt việc truyền thông về chính sách.

Văn phòng UBND tỉnh chủ động cung cấp thông tin, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các sở, ban, ngành, các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai và cơ quan thông tấn, báo chí để thực hiện tốt, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện cơ chế, chính sách.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong công tác truyền thông chính sách. Tăng cường, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông đa phương tiện để tăng cường hiệu quả truyền thông chính sách.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG