Unable to connect to the remote server Đoàn Kiểm tra 810 Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy
20/09/2023 - Lượt xem: 184
Sáng ngày 20/9, tại trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn Kiểm tra số 810 do đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương.

Chủ trì buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra có đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; tham dự còn có đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đơn vị, cấp ủy địa phương liên quan.

Công bố Quyết định thành lập và Kế hoạch kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 810 - Ban Nội chính Trung ương.

Theo Kế hoạch, Đoàn Kiểm tra sẽ kiểm tra công tác, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

Trong giai đoạn từ đầu năm 2021 đến nay, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã tổ chức tiếp, đối thoại 4.039 cuộc/3.013 lượt công dân theo quy định; trong đó: Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, huyện là 377 cuộc/338 lượt công dân; người đứng đầu cấp ủy cấp xã 3.662 cuộc/2.675 lượt công dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 10 cuộc/09 lượt công dân với vai trò, trách nhiệm là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 6.158 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Trong đó: Tiếp thường xuyên 3.428 lượt; Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã tiếp 2.730 lượt. Có 05 đoàn đông người đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh để kiến nghị, phản ánh. Các cơ quan tư pháp tiếp 778 lượt. Các ngành, các cấp tiếp nhận 503 đơn, trong đó: 325 đơn khiếu nại, 178 đơn tố cáo. Đã giải quyết 148 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền, hướng dẫn 108 đơn, lưu 243 đơn, hiện đang giải quyết 04 đơn.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình số 58-CTr/TU, ngày 07 tháng 4 năm 2023; trong đó, xác định 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện. Trọng tâm là thực hiện nghiêm các quy định, cơ chế về kiểm soát quyền lực trong các cơ quan nhà nước; xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế thực hiện pháp luật, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đoàn Luật sư tỉnh; lựa chọn, giới thiệu nhân sự chủ chốt của Đoàn luật sư, của Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất đối với tổ chức và hoạt động của luật sư theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về luật sư và tổ chức hành nghề luật sư; định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề của luật sư trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 68 luật sư đang hành nghề tại 17 tổ chức hành nghề luật sư và 10 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; trong đó, có 59 luật sư là thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh và 09 luật sư là thành viên của đoàn luật sư các tỉnh khác (tăng 14 luật sư, 01 tổ chức hành nghề luật sư và 03 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư so với năm 2020).

Đồng chí Trưởng Đoàn Kiểm tra Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nội dung Báo cáo đã bám sát theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW; Quy định số 11-QĐi/TW, Kết luận số 69-KL/TW và các văn bản, quy định của pháp luật có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo; vị trí, vai trò của luật sư, hành nghề luật sư.

Đăng Vũ

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG